NAL-kurs
22. april 2021

Boligbygging i bratt terreng

Digitalt
08:30-16:00
NAL
Medlem
1800 kr
Student-/pensjonistmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Boligbygging på bratte tomter blir stadig vanligere og krever mer av alle involverte. Kurset gir en innføring i viktige prinsipper, som terrassering, adkomstløsninger, innkjørsler, uteområder og god plassering i terrenget.

Illustrasjon:
Ekeberglia 6, Reiulf Ramstad Arkitekter,  foto Ivar Kvaal

OM NETTKURSET BOLIGBYGGING I BRATT TERRENG

Nettkurset "Boligbygging i bratt terreng" er et opptak av kurset som ble holdt 22.april 2021 som et heldigitalt halvdags kurs. Total spilletid vil være anslagsvis 2,5 timer. Opptakene kan ikke lastes ned, men du kan gå inn flere ganger og se opptakene om igjen eller dele det opp i flere fremvisninger. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid.

Vi får se hvordan ulike boligtypologier som eneboliger, tett og lav samt blokker kan utformes i krevende terreng. Krav til universell utforming og gode adkomstforhold, uteplasser og bevaring av vegetasjon, samt utfordringen med ensidig øst- og nordvendte tomter krever gode planprosesser, kreative og dyktige arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører.

Det ligger store potensial i å utnytte skråninger til boligformål, blant annet kan det bidra til jordvern og bedre fortetting. Kurset vil gjøre deg i bedre stand til å analysere situasjonen, forstå hva som må til og ta gode beslutninger.
Både de prosjekterende, beslutningstakere i kommunen, og eiendomsutviklere vil ha nytte av å forstå hvilke utfordringer og muligheter som knytter seg til boligbygging i bratt terreng.

Kurset passer for ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere, eiendomsutviklere og politikere.

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.


 

    

Velkommen 

(20 min)

1. Prinsipper for boligplanlegging i bratt terreng 

Presentasjon basert på veileder fra Sintef

v/ Karine Denizou, Siv ark, Seniorforsker Sintef Community
 

(40 min)

2. Boligbygging i bratt terreng; utfordringer og muligheter

v/ Tone Lindheim, landskapsarkitekt, professor, Landsam, NMBU

(20 min)

3. Boligbygging i bratt terreng – hva sier regelverket?

- gjennomgang av relevante krav knyttet til tilgjengelighet og universell utforming

v/ Karen-Anne Noer, landskapsarkitekt, Universell utforming AS

(30 min)

4. Konkrete løsninger for bratt terreng 

Eksempel Kleivane boligområde i Sandnes (B3 og B4) 

v/Kjerlaug Marie Kuløy, Samfunnsgeograf/planlegger, Asplan Viak

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.