Medlem
Publisert 25. oktober 23
Av: Børge Sildnes

Digitalt medlemsmøte: Hva gjør NAL?

22. november presenterer president Adnan Harambasic og fagsjef Kai Reaver sakene Arkitektforbundet arbeider med nå, blant annet profesjonsmeldingen, konkurranseveiledere og arbeid for flere arkitekter i offentlig sektor.

Publisert 25.10.2023
Av: Børge Sildnes
President Adnan Harambasic og fagsjef Kai Reaver i Norske arkitekters landsforbund
President Adnan Harambasic og fagsjef Kai Reaver i Norske arkitekters landsforbund

Det er mulig å sende inn spørsmål på forhånd, og også stille spørsmål underveis. Send spørsmål til kai@arkitektforbundet.no eller legg det inn her (anonymt hvis du ønsker).

Møtet vil foregå på Teams.