Folk
Publisert 10. mai 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Johanne Taugbøl

Hun har en klar oppfordring til andre medlemmer: Alle bør ta på seg verv minst en gang for å få maskineriet til å gå rundt, og for å lære og bli kjent med folk. 

Publisert 10.05.2023
Av: Annicken Vargel
Johanne Taugbøl Foto: Einar Aslaksen
Johanne Taugbøl Foto: Einar Aslaksen

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i NAL?
– Det er tosidig; for det første synes jeg det er interessant å få et innblikk i organisasjonen og hvordan den fungerer, samtidig som man også blir kjent med andre arkitekter på tvers av landsdeler og som jeg muligens ikke hadde møtt utenom dette arbeidet. For det andre synes jeg at det å ta verv er en viktig del av driften for både denne og mange andre organisasjoner, og noe man bør stille opp på. Alle bør ta på seg verv minst en gang for å få maskineriet til å gå rundt, og for å lære og bli kjent med folk. 

Hva får du faglig ut av arbeidet i valgkomiteen?
– Jeg har møtt og blitt kjent med andre arkitekter fra andre landsdeler, og fått være med å innstille både presidenter og styremedlemmer. Det er spennende diskusjoner og et puslespill som skal legges for at styret skal ha riktig geografisk, alders- og kjønnsmessig representasjon. 

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt noen hobbyer/interesser du vil dele litt om?
– Mitt kontor jobber mest med bolig i liten og stor skala, men også større interiørprosjekter. Som faglig leder er jeg litt innom alt, og trives veldig godt med å ha oversikt og kjenne litt til alle prosessene. 
De siste par årene har jeg vært veldig engasjert i Plan og bygg og saksbehandling av byggesaker, som kulminerte i en høring i bystyret forrige uke. Det var veldig spennende og lærerikt. Og så håper jeg det medfører noen endringer slik at vi kan få ned saksbehandlingstidene igjen.