Om NAL
Publisert 14. mars 23
Av: Børge Sildnes

Styremedlemmer søkes

Norske arkitekters landsforbund trenger nye medlemmer til landsstyret. Meld din interesse eller foreslå kandidater innen 10. april. Lokalforeningene oppfordres særlig til å komme med kandidater.

Publisert 14.03.2023
Av: Børge Sildnes
Bilde fra representantskapsmøte 2022
Representantskapsmøte juni 2022. Foto: NAL

Valgkomiteen søker engasjerte kandidater til landsstyret. Et verv i NALs landsstyre er et treårig verv som besittes av forbundets medlemmer. Vervet gir mulighet til å påvirke NALs arbeid og prioriteringer, og gir god erfaring med organisasjons- og styrearbeid.

Landsstyret består av styreleder (president) og fire ordinære styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller kandidater til representantskapet, NALs øverste organ. I tillegg består styret av én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte i NAL.

Det er i år tre styremedlemmer på valg. Valgkomiteen oppfordrer spesielt lokalforeningene til å melde inn kandidater. Medlemmer som selv ønsker å stille som kandidat til vervet, kan også melde sin interesse. Det søkes bred representasjon i geografi, alder, kjønn og yrkesutøvelse.

Har du spørsmål til vervet, er selv interessert i å stille - eller har tips om gode kandidater? Send CV og en kort begrunnelse på e-post til valgkomiteens leder Magnus Jørgensen mj@rodeo-arkitekter.no.

Frist for å melde inn kandidater er 10. april 2023.