Priser og stipender
Publisert 13. september 23
Av: Børge Sildnes

Utdeling av Houens fond 20. september

Diplom fra A.C. Houens fond er en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk. Nå skal prisen deles ut for første gang siden 2019. Utdelingen kan strømmes på Nasjonalmuseets Facebook-sider og NALs nettsider.

Publisert 13.09.2023
Av: Børge Sildnes
Houens fond-vinner i 2019: D36 – Green House i Oslo (Element arkitekter). Foto: Finn Ståle Felberg
Houens fond-vinner i 2019: Stormen kulturkvartal i Bodø (DRDH Architects). Foto: David Grandorge
Houens fond-vinner i 2019: Våningshus Dalaker/Galta på Rennesøy (Knut Hjeltnes sivilarkitekter). Foto: Inger Marie Grini
Houens fond-vinner i 2019: Holmenkollbakken i Oslo (JDS Architects). Foto: Julien Lanoo

Diplomet deles ut av statssekretær Even Aleksander Hagen i Kultur- og likestillingsdepartementet onsdag 20. september kl. 18. Utdelingen skjer i Nasjonalmuseet og kan følges via strømming på Facebook eller her på arkitektforbundet.no.

Sendingen starter 20. september kl. 18.00

Prisen blir tildelt arkitekter som står bak fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider.

Houens fond har ikke blitt delt ut siden 2019. Da var det fire prosjekter som fikk utmerkelsen: Stormen kulturkvartal i Bodø (DRDH Architects), Holmenkollbakken i Oslo (JDS Architects), Våningshus Dalaker/Galta på Rennesøy (Knut Hjeltnes sivilarkitekter) og D36 – Green House i Oslo (Element arkitekter).

Nasjonalmuseet har fått i oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet å forvalte diplomet. Museet utnevner juryen i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund. 

Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894) i 1893. Den første prisen ble delt ut i 1904.

Årets jury ledes av arkitekt Kristin Jarmund, og består ellers av Sunniva Skålnes, avdelingsdirektør i avdeling for kulturminner, areal og miljø på Sametinget, Jo Kjetil Nielsen fra JK. arkitekter på Stord, og Joakim Skajaa, arkitekt og kurator ved Nasjonalmuseet.

Houens fond-vinner i 2019: D36 – Green House i Oslo (Element arkitekter). Foto: Finn Ståle Felberg
Houens fond-vinner i 2019: D36 – Green House i Oslo (Element arkitekter). Foto: Finn Ståle Felberg
Houens fond-vinner i 2019: Stormen kulturkvartal i Bodø (DRDH Architects). Foto: David Grandorge
Houens fond-vinner i 2019: Stormen kulturkvartal i Bodø (DRDH Architects). Foto: David Grandorge
Houens fond-vinner i 2019: Våningshus Dalaker/Galta på Rennesøy (Knut Hjeltnes sivilarkitekter). Foto: Inger Marie Grini
Houens fond-vinner i 2019: Våningshus Dalaker/Galta på Rennesøy (Knut Hjeltnes sivilarkitekter). Foto: Inger Marie Grini
Houens fond-vinner i 2019: Holmenkollbakken i Oslo (JDS Architects). Foto: Julien Lanoo
Houens fond-vinner i 2019: Holmenkollbakken i Oslo (JDS Architects). Foto: Julien Lanoo