Kurs og arrangement
Publisert 26. august 21
Av: Bergen arkitektforening

BAF-foredrag: Make a space for my body

OPAFORM på Venezia-biennalen

Publisert 26.08.2021
Av: Bergen arkitektforening

Tid: Onsdag 8. september klokka 19 – 21, på årsmøtet til Bergen arkitektforening
Stad: Litteraturhuset, Alver

Bergenskontoret OPAFORM deltek i år i hovudutstillinga på Biennalen i Venezia med utstillinga «Make a space for my body». Tre fullskala element i ull og tre er montert i det gamle skipsverftsbygget Arsenale. Utstillinga speglar det kontoret jobbar med til dagleg: Å tilføra nye element til gamle bygg, slik at dei blir opna for ny bruk og gjenbruk.

Innkalling til årsmøtet finn du under.