Konkurranse
Publisert 01. april 23
Av: Gisle Nataas

Konkurranse om ny kirke i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim inviterer til en åpen plan- og designkonkurranse om nye Charlottenlund kirke.

Publisert 01.04.2023
Av: Gisle Nataas
Illustrasjon fra konkurranseprogrammet
Illustrasjon fra konkurranseprogrammet

Kirkelig fellesråd i Trondheim besluttet i 2017 å bygge ny kirke på Charlottenlund. Charlottenlund og Ranheim menigheten har en tydelig visjon om å skape en levende folkekirke og å bidra til en bærekraftig utvikling i bydelen. Visjonen innebærer at den nye kirken løfter frem bærekraftig vekst på tre nivåer som påvirker hverandre gjensidig: sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø.

Enhver kirke er et speil av den tid den blir til i, av byggets utforming kan vi se hva som har vært viktig for de som reiste det. Kirkebygget må være et rom som åpner opp og tar imot oss, og være et sted som bidrar til glede og fellesskap. Vår tids sterke vektlegging av bærekraft må være med inn i arbeidet med denne kirka. Charlottenlund kirke skal være en funksjonell og estetisk vakker kirke med en fremtidsrettet grønn profil: Den grønne katedralen på Charlottenlund.

Konkurransen er delt i to trinn. Anonymitetsprinsippet ivaretas i begge trinn av konkurranseprosessen.

Evaluering vil foregå av en utvalgt jury som er den samme i trinn 1 og trinn 2.

Etter konkurransens første trinn, vil juryen velge ut fem utkast som går videre til konkurransens trinn 2, som er en begrenset prosjektkonkurranse. Deltakerne får 300 000 kr i honorar per team for et fullutviklet konkurranseprosjekt i trinn 2.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) utlyser denne plan- og designkonkurransen på vegne av Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Oppstartseminar
Konkurransen starter med et faglig digitalt oppstartseminar. Seminaret vil starte med en faglig refleksjon om ny kirkearkitektur. Oppdragsgiver og menighet kommer til å presentere sine forventninger til prosjektet. Det vil være anledning til å stille spørsmål til konkurranseprogrammet og konkurranseformen.

Les mer om seminaret og meld deg på.

Trinn 1
I konkurransens trinn 1, er vi ute etter gode, robuste ideer med utviklingspotensial for et moderne og inkluderende kirkebygg. Helhetlig tenkning for miljø skal være integrert del av besvarelsen. Innlevert materiale skal primært vise konseptuelle arkitektoniske grep for utformingen av det liturgiske rommet, kirken i sin helhet, samt forholdet mellom kirken og hagen. Tanker om soneinndeling og planløsning skal vises overordnet. Den arkitektoniske ideen skal presenteres på maks tre stk A3-plansjer med todimensjonale tegninger.

Trinn 2
På grunnlag av de innleverte konseptløsningene i trinn 1, vil en fagjury velge ut fem deltakere til å delta i trinn 2. I denne fasen skal det leveres et fullt ut bearbeidet konkurranseprosjekt. De fem arkitektene som går videre til konkurransens trinn 2, skal sette opp tverrfaglige team som inkluderer kompetanse innen landskapsarkitektur og miljørådgivning. Disse må innledningsvis dokumentere at de har tilstrekkelig kapasitet og erfaring for detaljprosjektering og søkerrolle. Dette håndteres av konkurransefunksjonær for å opprettholde anonymitet. Det gis anledning å gå sammen med samarbeidspartnere som utfyller eventuell manglende erfaring eller kvalifikasjon.

Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund er arkitekt MNAL Jan Olav Jensen.

Utlysning/offentliggjøring av arkitektkonkurransen fase 1
Digitalt oppstartseminar (klokken 10-12)
Innleveringsfrist av trinn 1 (klokken 12.00)
Offentliggjøring av resultat om hvilke 5 konkurranseutkast som går videre til trinn 2
Oppstart av konkurransens trinn 2
Innleveringsfrist av trinn 2 (klokken 12.00)
Offentliggjøring av konkurransens vinner/premieutdeling i Trondheim