Konkurranse
Publisert 03. mars 23
Av: Børge Sildnes

Fire valgt ut i skolekonkurranse i Harstad

Oppdragsgiver Troms og Finnmark fylkeskommune har nå valgt ut de fire teamene som skal levere tilbud i konkurransen om videregående skole i Harstad sentrum. Det var krav om at Wildcard-kontor var med i teamene.

Publisert 03.03.2023
Av: Børge Sildnes
Illustrasjon fra mulighetsstudie, Sør-Troms VGS
Illustrasjon fra mulighetsstudie, Sør-Troms VGS

Heggen og Stangnes videregående skoler skal slås sammen til en skole og samlokaliseres i nytt bygg på sentrumsnær tomt i Harstad. Norske arkitekters landsforbund bistår i gjennomføringen av plan- og designkonkurransen.

Etter en prekvalifisering der det var 34 søkere, ble disse fire teamene valgt:

 • Hus arkitekter AS, L2 arkitekter AS, KOHT arkitekter AS (Wildcard) og Bjørbekk & Lindheim AS
 • Ola Roald ASC.F., Møller Norge AS, SLA Norge AS, MakersHub arkitektur AS (Wildcard) og Rambøll Norge AS
 • Dark Design Group AS, AFRY, Aske prosjektutvikling Veni og Studio 2x8 (Wildcard)
 • Arkitektfirma Helen & Hard AS, Sør arkitekter, ACT! (Wildcard), Smedsvig og Urbant hav

Evalueringen av innkomne søknader er gjennomført av en evalueringsgruppe sammensatt av interne fagpersoner i Troms og Finnmark fylkeskommune og en arkitekt MNAL oppnevnt av Arkitektforbundet.

Evalueringen er gjort individuelt, og det er deretter gjennomført tre møter i utvelgelseskomitéen for sluttføring av evalueringen.

Utvelgelseskomitéen har bestått av følgende personer:

 • Peter Amundsen, sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av NAL
 • Jan Inge Hille, prosjektleder konseptfasen, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Turid Bye, delprosjektleder miljø og bærekraft, Troms og Finnmark fylkeskommune

Teamene ble valgt ut fra kriteriene kom fram av konkurransegrunnlaget kapittel 8. Disse var satt opp i uprioritert rekkefølge:

 • Referanseprosjekter
 • Nøkkelpersoner og tilbudt team
 • Motivasjon og egnethet

Det er planlagt oppstartsmøte i Harstad for de fire leverandørene som er valgt ut. Møtet er berammet til 16. mars.