Priser og stipender
Publisert 28. februar 23
Av: Oslo arkitektforening

Hvem bør vinne OAFs arkitekturpris 2023?

Kjenner du til et verdig prosjekt kan du nå nominere kandidater til årets pris

Publisert 28.02.2023
Av: Oslo arkitektforening
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen

Kjenner du til et prosjekt som har bidratt til å fremme betydningen av god arkitektur, byutvikling og faglige rammebetingelser i Oslo og Akershus? Nå kan du nominere kandidater til Oslo arkitektforenings arkitekturpris.

Nominasjonsfristen er 31. mars 2023. 

Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Nominasjoner skal ledsages av en kortfattet begrunnelse på inntil 1 skriftlig A4 side, samt illustrasjoner og/eller relevante henvisninger. Nominasjoner skal leveres digitalt i pdf-format, filstørrelse inntil 5 MB. 

 

Send nominasjoner her

 

Fjorårets vinner, Pressens hus av Atelier Oslo og KIMA Arkitekter, ble av juryen trukket frem som et viktig forbilde og en inspirasjon for arbeidet med å tilrettelegge for ny bruk av Oslos mange tomme kulturbygg og andre eldre bygninger, og kan skape en økt bevissthet om at arkitektonisk gjennomarbeidet gjenbruk av eldre bygg er verdt å satse på.

Prosjektet er organisert arkitektonisk og funksjonelt rundt to nye atrier som utgår fra bygårdenes tidligere bakgårder. Et lagerbygg i den ene bakgården er revet, men bæresystemet er bevart og får stå igjen som et kraftig rødlakkert stålskjelett som gir en tyngre og solid karakter til dette atriet.

I kontrast til dette står det andre atriet, med eikespiler på gallerier opphengt i rødmalte stålstag fra krysslagte limtrebjelker, som i tillegg til å bære glasstaket filtrerer dagslys helt ned til første etasje.

 

Her er noen av de tidligere vinnerne:

Verksted Mariahuset, tegnet av Bodil Reinhardsen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021.  Foto: Jonas Adolfsen
Verksted Mariahuset, tegnet av Bodil Reinhardsen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021. Foto: Jonas Adolfsen
"Ungen", tegnet av Gartnerfuglen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2020.  Foto: Gartnerfuglen
"Ungen", tegnet av Gartnerfuglen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2020. Foto: Gartnerfuglen
"Mat- og merkevarehuset", tegnet av Ledsten Arkitektur og Element Arkitekter. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2017. Foto: Ivan Brodey
"Mat- og merkevarehuset", tegnet av Ledsten Arkitektur og Element Arkitekter. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2017. Foto: Ivan Brodey

OAFs arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og deles ut for tiende gang i 2023. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt (-er) realisert i Oslo og Akershus - herunder også publikasjoner og utstillinger.  

Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot: 

  • Arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus 
  • Sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget 
  • Våre bygde omgivelser som helhet