Priser og stipender
Publisert 27. januar 23
Av: Oslo arkitektforening

OAFs stipend for videreutdanning 2022/23

Oslo Arkitektforenings stipend for videreutdanning deles ut i år for 8. gang. Stipendet skal anvendes til videreutdanning, studieturer etc som fremmer personlig arkitektfaglig kompetanse og som i tillegg har interesse for et større fagmiljø.

Publisert 27.01.2023
Av: Oslo arkitektforening

I år er det er flere gode søknader som tar opp interessante og relevante arkitektfaglige problemstillinger, men komiteen var enstemmig om at den valgte søknaden svarer best på stipendets helhetlige formål. 

OAFs stipend for videreutdanning, 2022/23 tildeles Joakim Skajaa for prosjektet «Japan og vestens arkitektur». Søknaden er godt formulert, og beskriver på en tydelig måte hvordan stipendet skal anvendes samt hvordan den oppfyller kriteriene for tildeling.  

Stipendet skal støtte en studietur til Japan og København, for å oppsøke nytt kunnskap om Japans relasjoner til den norske arkitekturen og arkitekturhistorien, samt om nye relasjoner mellom norsk og japansk samtidsarkitektur og de arkitektfaglige spørsmålene vi står i nå på 2020-tallet der teknologien, samfunnet og politikken veves sammen. 

 

Prosjektet har to deler, hvor Skajaa vil: 

1. Undersøke utvalgte norske arkitekters studieturer til Japan etter andre verdens krig gjennom å undersøke arkiver i Norge og Danmark og intervjuer med deltagere, spesielt reisene utført i regi av den danske arkitektforeningen og hvilke spor av reisene fins i Japan.

2. Gjennomføre en egen reise til Japan, for å undersøke en såkalt annen side ved den japanske arkitekturen - «ny nøkternhet», der interessen ikke ligger i det forfinede og komplette, men de ufullstendige, det improviserte, det selvbygde og det litt stygge. 

 

Komiteen mener at prosjektet bygger på søkerens personlige interesse for temaet og har potensiale for å avdekke nye og grunnleggende arkitektfaglige holdninger, spesielt når det gjelder pågående diskusjoner om bærekraft og arkitektonisk kvalitet i vår tid. Gjennom dette vil prosjektet kunne inspirere et større fagmiljø.  

Resultatet vil bli to artikler om studieturene. Komiteen anbefaler at resultatene også presenteres muntlig i et av OAFs medlemsmøter. 

  

Omtaler 

Komiteen ønsker å omtale to søknader som tar opp viktige temaer med høy relevans for fagmiljøet: 

- Armelle Breuil, «ecological ways of building in Norway» 

- Hallstein Guthu, «kvensk arkitektur i Nordnorge» 

Begge søkere viser sterkt engasjement for viktig arkitektfaglige temaer som mangfold, bærekraft og arkitektonisk kvalitet, og viser potensiale for å avdekke nye ståsteder i relasjon til dette.

 

Foto: Julie Søvik