Kystbyen Ørnes - sammen for Meløy

Hovedoppgaven i parallelloppdraget var å styrke Ørnes som kommunesenter med regionsenterkvaliteter og hub for hele kommunens 10 bygder.

Ørnes, illustrasjon: DRMA
Ørnes, illustrasjon: DRMA

Vurderingsrapport

Parallelloppdrag Kystbyen Ørnes - sammen for Meløy. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Meløy kommune

Om parallelloppdraget

Kystbyen Ørnes

Utviklingsprogram Meløy og parallelloppdraget handler om å utvikle Meløysamfunnet slik at det blir en samfunns- og stedsutvikling som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Derfor skulle parallelloppdraget vise utvikling av Ørnes i relasjon til de andre bygdene, og foreslå prosesser for hvordan stedsutvikling i hele Meløy kan både utvikle Kystbyen Ørnes og styrke hvert steds identitet.

Disse arkitektteamene har jobbet med parallelloppdraget:

TEAM 1: DRMA COAST BLARK VANNEBO

We ♥ Ørnes - Fremtidens kystsamfunn

DRMA AS
Coast
Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
Vannebo

TEAM 2: JUUL | FROST

Kystbyen Ørnes
JUUL | FROST Arkitekter

TEAM 3: WHITE_HZA

Verdens kystby

White Arkitekter, Oslo
Haugen / Zohar Arkitekter AS
Biotope AS
Transportøkonomisk institutt v/ Aud Tennøy