Høringsuttalelser

Her finner du svar på høringer, innspill og andre brev fra Norske arkitekters landsforbund til departement, etater og andre offentlige instanser.

2023

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet | 15. juni
Notat til Stortingets utdanningskomité | 18. april
Høringssvar til Riksantikvaren | 18. april

2022

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet | 21. desember
Høringssvar til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fra NAL og OAF | 30. august
Høringssvar til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fra NAL og OAF | 31. mai
Høringssvar til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune | 01. januar