Kurs og arrangement
Publisert 17. april 23
Av: Stavanger arkitektforening

20. april: Årsmøte og befaring Emballasjen/East-side

Vårens program har så langt vært spennende og når kveldene blir lange så starter årsmøtesesongen opp som vi krydrer med et par fine befaringer. Først ut er East-Side/Emballasjen av KAP.

Publisert 17.04.2023
Av: Stavanger arkitektforening

Emballasjen / East-side

Eastsidekvartalet ligger i Stavanger øst. Første del består av en ombygget industrihall fra 1975 som i første omgang inneholdt en emballasjefabrikk. I 2001 ble den ombygget til å romme Handelshøyskolen BI; med store vrimlearealer og vakre auditorier i betong. 20 år senere fikk KAP i oppdrag å tegne hallen om til kontorfellesskap. Prosjektet er altså tredje gangs bruk, og bygger videre på de tidligere funksjonene. Vi har gjenåpnet overlyset fra fabrikken og beholdt store deler av de flotte auditoriekonstruksjonene. Nye elementer er lagt til: dekker, glassvegger, trapp og ramper og minikjøkken og møblering. Møbleringen i fellesområdene består av søylerester fra auditorier med bordplater i kryssfiner og enkle kasser i kryssfiner

Befaringen starter på East-side kl 1800. Oppmøte i portrommet utenfor the Garden i Ryfylkegata 11.

Direkte etter befaringen beveger vi oss til Nytorget hvor årsmøtet gjennomføres i lokalene til Rogaland kunstnersenter fra kl. 1930. Servering av pizza og drikke med mingling i forbindelse med årsmøtet.

Saksliste til årsmøtet
1. Valg av møteleder
2. Valg av to personer til å undertegne protokollen     
3. Godkjenning av innkalling til dagsorden
4. Årsberetning 2022 
5. Regnskap 2022
6. Nytt styre velges. Kandidater presenteres av valgkomiteen ved Olav Hodneland.
7. Valg av nytt medlem til valgkomiteen
 
Årsmøtet avsluttes med åpen diskusjon for å gi styret innspill til strategisk retning og til å videre organisering av SAF sitt arbeid.

Foto: KAP/Marie von Krogh

     

Concrete Stavanger BRUK DENNE

   

Stonerex

 

Sto logo