21. september 2023

Presentasjon og verksted med Plan- og bygningsetaten

17:00-
Oslo arkitektforening

Kommuneplanens arealdel er på høring
– Bidrar den til økt kvalitet?

Informasjonsmøte og verksted 

Oslo arkitektforening inviterer til et viktig informasjonsmøte og verksted om den nye kommuneplanens arealdel som er på høring. Dette arrangementet gir deg muligheten til å forstå den sentrale rollen kommuneplanens arealdel spiller i utformingen av vår by, og hvordan din deltakelse kan bidra til en bedre fremtid.  

Bidrar det nye planforslaget til å nå målet om bedre kvalitet i ny byområder, og er det andre virkemidler vi kan bruke for å styrke måloppnåelsen? 

 

Plan- og bygningsetaten holder i første del av programmet, med en presentasjon av kommuneplanen hvor de belyser utvalgte temaer om kvalitet, byform og arkitektur. Informasjonsmøtet krever ikke påmelding eller forberedelse og vi åpner for spørsmål fra salen. 

Etterpå holder vi i OAF et verksted hvor du kan komme med innspill. Verkstedet krever påmelding. Du trenger ikke ha lest hele planen, men det er en fordel hvis du har satt deg noe inn i planen på forhånd.  

 

Ny arealdel 

Oslo vokser og forandrer seg, og kommuneplanens arealdel gir rammene for å styre denne utviklingen. Arealdelen er et verktøy for både vekst og bevaring, og viser hvordan byen skal utvikles på lang sikt. Planen heter «Oslo mot 2040 – en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle» og ligger ute på høring, med frist 22.12.2023. 

Erfaringer fra gjeldende kommuneplan og byutviklingen vi har sett de siste tiårene viser behov for klarere rammer for omfang, høyde, kvalitet og stedstilpasning for ny byutvikling, med særlig vekt på kvalitet i offentlige byrom. Intensjonen med det nye planforslaget er derfor å tilrettelegge for høyere kvalitet i utviklingen, ved å konkretisere disse rammene.   

Det meste av ny byutvikling er planlagt å skje gjennom tett utbygging i utviklingsområdene, der det både skal sikres økt boligbygging og god, langsiktig bykvalitet. Gode og tydelige rammer for disse områdene er derfor særlig viktig. Planforslaget har blant annet nye kategorier for utviklingsområdene, der både arealbruk, utnyttelse og byggehøyder er tydeligere definert. Andre sentrale virkemidler er nye bestemmelser for byform, landskapstilpasning og arkitektonisk kvalitet, og for boligvariasjon og boligkvalitet.  

 

Derfor har vi gleden av at Plan- og bygningsetaten kommer for å informere om planforslaget og intensjonene som ligger bak, slik at vi har muligheten til å stille spørsmål og komme med innspill og synspunkter på planen.  

 

Program

DEL 1 – Presentasjon (17:00 – 18:00): Plan- og bygningsetaten presenterer forslaget til kommuneplan som er på høring, og går spesielt inn på nye føringer for byform, høyder, arkitektur og kvalitet. Etterfølges av spørsmål fra salen. Ingen påmelding nødvendig. 

DEL 2 – Verksted (18:00 – 19:30): Dette verkstedet gir deltakerne en mulighet til å gi sine innspill til kommuneplanen. Påmelding kreves. Du trenger ikke ha lest hele planen, men det er en fordel hvis du har satt deg noe inn i planen på forhånd.

 

Aktuelle temaer å forberede seg på:
  • Hovedtrekk i utbyggingsområdene.
  • Høyder og utnyttelse. Bestemmelsene pkt. 32, og veiledningen til den i andre del av bestemmelsesdokumentet. I planbeskrivelsen omtales det i kapittel 6, særlig på s. 27 – 29.
  • Landskap, arkitektur og byform. Bestemmelsene pkt. 8 og pkt. 32.1.3, og i veiledningen til disse. Planbeskrivelsen kapittel 7, s. 31 – 33.
 
Andre viktige temaer:
  • Bestemmelser knyttet til steds- og boligkvalitet. Bla. bestemmelsene pkt. 9, 14.4, 19 og 21. Planbeskrivelsen kapittel 12, s. 64 – 67.
  • Klimabestemmelser om ombruk og materialvalg. Bestemmelsene pkt. 13.4 og 13.5.

 

Meld deg på verkstedet her!

 

Det vil bli enkel matservering i forbindelse med verkstedet i del 2. Arrangementet er gratis, men krever påmelding for matbestilling og valg av verkstedsformat. Vennligst gi beskjed om eventuelle allergier ved billettbestilling. 

 

Velkommen! 

 

Illustrasjon: PBE

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.