Juryrapporter

I Norske Arkitektkonkurranser (NAK) dokumenteres arkitektkonkurransene på en systematisk og profesjonell måte. Her presenteres vinnerprosjektet og de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt sentrale deler av juryens kritikk.

Norske arkitektkonkurranser nr. 545 | Parallelloppdrag
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Stiklestad Nasjonale kultursenter
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Stiklestad Nasjonale kultursenter
PDF 29228 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 544 | Parallelloppdrag
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Bjerkreim kommune
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Bjerkreim kommune
PDF 47907 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 543 | Parallelloppdrag
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Nesna kommune.
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Nesna kommune.
PDF 61464 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 542 | Åpen
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Fortidsminneforeningen
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Fortidsminneforeningen
PDF 47531 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 541 | Begrenset
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag for Torp Marinepark Eiendom AS
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag for Torp Marinepark Eiendom AS
PDF 88373 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 540 | Parallelloppdrag
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Sortland kommune
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Sortland kommune
PDF 34837 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 539 | Begrenset
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), avdeling Gjøvik
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), avdeling Gjøvik
PDF 13773 kb