NAL-kurs
05. november 2020

Programmering - mer enn bare arealer

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
2990 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4200 kr

Bak et vellykket prosjekt ligger det ofte et grundig arbeid med programmet. Det er nå innført en ny læreplan for den norske skolen. Hvordan vil det påvirke programarbeidet? 

Hvilken sammenheng er det egentlig mellom programmet og det endelige prosjektet?

Og hvordan lager man et godt arealeffektivt funksjonsprogram? Er kunsten å lage et godt program et eget fag? Hvem er best egnet oppgaven; arkitekter, pedagoger eller noen andre?

Denne dagen bruker vi skolen som et konkret eksempel for å belyse problemstillingen tilknyttet programmering, men kurset har relevans for alle type programarbeid og prosjekter.

Målsetting med kurset:
Målsetningen med kurset er at du skal få en innføring i programmering, hva som skal til for å lage et godt program og hvordan dette gjøres i prosesser hvor byggherrer, skolen, brukere og arkitekter er involvert. Du vil lære deg få innblikk i hva som kreves for å lede et programarbeid.
Kurset skal også gi deg motivasjon og inspirasjon til å ta tak i forarbeidet til prosjektet for å kunne skape en god prosess og riktig kvalitet.

Målgruppe:
Vi inviterer arkitekter, offentlige byggherrer, skoleledere og pedagoger eller du som til daglig jobber med skolespørsmål eller akkurat nå er i oppstartsfasen i et skoleprosjekt.

OM NETTKURSET PROGRAMMERING AV SKOLER - MYE MER ENN AREALER
Nettkurset "Programmering av skoler - mye mer enn arealer" er et opptak av kurset som ble holdt 5. november 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.


PROGRAM:

Ca 45 minutter
Ny læreplan 2020
Hva er essensen i den nye læreplanen, læringssyn, kompetansesyn og elevsyn? Hvilke konsekvenser får implementering av planen for hvordan vi skal drive skole og kan planlegge skolebygg?
v/ Jostein Danielsen, Pedagog, Skoleplanlegger og skoleutvikler

Ca 40 minutter
Digital skole
Hvordan kan de fysiske læringsarealene bidra til digital læring i skolen?
Refleksjoner over hvordan står det til med den digitale utviklingen i skolen, sammenhengen mellom teknologi og design av det fysiske læringsmiljøet, og viktigheten av å inkludere IT i tidlig fase av et byggeprosjekt.
v/ Merete Heggernes, digital pedagog, Skoleplanlegger og skoleutvikler

Ca 15 minutter
Diskusjon og refleksjoner rundt hva ny læreplan og digital undervisning betyr for programmering
v/ Beate Aske Løtveit, Merete Heggernes og Jostein Danielsen

Erfaringer og eksempler

Ca 45 minutter
Flesberg Skole fra program til prosjekt
Tolkning av romprogrammet for en ny 1-10 skole til vinnerprosjekt i en pris- og designkonkurranse.
v/ Leif Daniel Houck, Arkitekt MNAL, Spinn arkitekter AS


Ca 45 minutter
Nytt Hovedbibliotek for Deichman
Program og konsept- gjensidig utvikling gjennom friksjon til ferdig bygg
v/ Vegar Voraa, Arkitekt MNAL, Lund Hagem arkitekter AS

Ca 15 minutter
Diskusjon og refleksjoner rundt om sammenhengen mellom program og prosjekt
v/ Leif Daniel Houck, Vegard Voraa

Ca 45 minutter
Arbeidsmetoder og verktøy
Konkrete eksempler og modellering av metodikk og verktøy for brukermedvirkning og programmering. Herunder også digitale verktøy.
v/ Beate Aske Løtveit, Pedagog, Skoleplanlegger og skoleutvikler

Ca 45 minutter
Planleggere med superkrefter? AI som redskap
v/ Jesper Staahl, Arkitekt MNAL, Spacemaker

Ca 15 minutter
Diskusjon og refleksjoner rundt nye verktøy og utvikling av programmeringsfaget 
v/ Jesper Staahl, Beate Aske Løtveit, Måns Davidson

 

Illustrasjon: Nord-Østerdal VGS. Foto: NAL

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.