NAL-kurs
28. april 2023
Påmeldingsfrist 15. januar 2023

Ledelse av arkitektonisk kvalitet: in-house bedrift

Norske arkitekters landsforbund
08:30-15:30
NAL

KURSET ER FULLTEGNET.
Ta gjerne kontakt med kurs@arkitektforbundet.no dersom du er intressert i et opplegg for din bedrift. Pris per deltaker beregnes ut fra antall deltakere.

Ledelse av arkitektonisk kvalitet (LAK) er et kurs i ledelse for deg som har ansvar for at arkitektonisk kvalitet får gjennomslag i alle faser av byggeprosessene, enten det gjelder innad på kontoret, i kontraktsforhandlinger med oppdragsgiver, med tverrfaglige samarbeidspartnere, eller med sluttbruker. 

Kursets utvikler, kursleder og fasilitator, er den erfarne spesialisten innen profesjonell kreativitet, organisasjonspsykolog, MA og MSc Thea Mikkelsen. Hun arbeider internasjonalt som innovasjonskonsulent, bedriftspsykolog, forfatter og har arbeidet med arkitektbedrifter i femten år.

LAK er skreddersydd for arkitektledere og kurset er gjennomført i flere runder via Akademisk Arkitektforening i Danmark. Det er  stor interesse for kurset og vente- og interesselistene er lange. Derfor er det med glede og forventning at NAL nå tilbyr kurset til sine medlemmer. Norske arkitekters landsforbund er Thea Mikkelsens samarbeidspartner i Norge. Kurset passer for erfarne arkitekter med lederansvar for å lede arkitektonisk kvalitet.

Kursets grundige forankring og forståelse for arkitekters praksis vil støtte deg både profesjonelt og personlig i å lede prosjekter med søkelys på de arkitektoniske kvalitetene du har ambisjoner om å få til i hvert unike prosjekt.

I det komplekse spenningsfeltet som arkitektleder, er det din jobb å skape rom og gjennomslag for arkitektoniske verdier. Dette vil alltid innebære å forhandle om kvalitet gjennom ambisjon, prioritering og prosess; slik at team kan fungere best mulig, at bedriften din tjener på det, og selvsagt også at samarbeidspartnere, kunde og sluttbrukere får det de har bestilt. 

For å få gjennomslag for alt dette, kreves det en spesiell ledelseskompetanse av deg som arkitektleder. Slik kompetanse er basert på prosess- og relasjonsforståelse for å oppnå ønskede resultater; både lojale kunder som kommer tilbake med nye oppdrag og det å lykkes med den arkitektoniske ambisjonen.

LAK vil styrke deg både som leder og som arkitektonisk ansvarlig for prosjektene dine. Dette oppnås gjennom mer strategisk selvinnsikt og faglige avklaringer, samt gjennom introduksjon til ledelsesverktøy innen felt som forhandling, strategi og kommunikasjon.

Kursets struktur hjelper deg med å øke din bevissthet gjennom å øve opp ferdigheter for hvordan du som leder spisser din autoritet i utøvelsen av rollen som leder av arkitektonisk kvalitet; samtidig som du skaper gode arbeidsallianser. Kursemnene veksler mellom teori, praksis, direkte trening og sparring om din personlige håndtering av lederrollen.

For å få fullt utbytte av kurset forutsettes minst ti års arkitekterfaring og prosjektansvar, som for eksempel saksarkitekt eller prosjektleder, eller som leder av arkitektkontor.

Vennligst merk at begrepet prosjektleder benyttes i kurset uavhengig av deltakernes stillingstitler i bedriftene, slik som ledende designarkitekt, senior prosjektleder, seniorarkitekt, senior designarkitekt, daglig leder, faglig leder eller eier. 

Opplegg: 

Innledende intervju med hver deltaker: skjer i tidsrommet 17. – 19.4. 2023. Sette individuelle mål. Det blir sendt via en doodle, der deltaker kan melde seg på et tidspunkt som passer.

Online kursmodul: ledelsesteori, strategisk selvbevissthet, lede kreative mennesker, prosesser, og prosjekter. Skal være sett innen 1. kursdag.

Fysisk kursdag 1: 28.04.23 Oslo. Ledelse av mennesker, prosesser og prosjekter – verktøy og lederrollen.

Online ledelsestest + tilbakemelding på ledertest: skjer i tidsrommet 29. mai – 01. juni. 
Det blir sendt en doodle, der deltakere kan melde seg på et tidspunkt som passer.

Online kursmodul:
forhandlingsteori og metode. Skal være sett innen 2. kursdag.

Fysisk kursdag 2: 05.09.23 Oslo. Kunstnerisk integritet og forhandling av arkitektonisk kvalitet – Verktøy til å avklare arkitektoniske mål og muligheter.

Hjemmeoppgave: Selvrefleksjon over egne dynamikker i relasjoner, i en forhandlingssituasjon. Skal avleveres innen 3. kursdag.

Online kursmodul:
Gjennomgang av strategisk modell for å styrke samarbeid. Skal være sett innen 3. kursdag.

Fysisk kursdag 3: 28.09.2023 Strategi og samarbeid: Utarbeidelse av strategi-template for ledelse av arkitektonisk kvalitet i prosjekter.

Hjemmeoppgave: intervjue en kollega for feedback på egen lederstil når det gjelder å ta ansvar for ledelse av arkitektonisk kvalitet. Send tre viktige poeng fra samtalen, til Thea innen neste modul.

Online kursmodul: modeller for forandringskommunikasjon samt overbevisende kommunikasjon. Skal være sett innen fjerde kursdag.

Fysisk kursdag 4: 27.10.2023 Kommunikasjon og arkitektonisk kvalitet: Overbevisende kommunikasjon og rollen som leder av arkitektonisk kvalitet.

Avsluttende oppgave + online, individuell samtale 30 min. Skjer i tidsrommet 15. – 17. november 2023. Det blir sendt en doodle til deltakere, der hver og en kan melde seg på et tidspunkt som passer.

 
Figur: LAK 2023, Thea Mikkelsen og NAL

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.