Konferanse
Fra: 03. november 2021
Til: 04. november 2021

Bylivkonferansen 2021

Digitalt
-
NAL
Medlem
850 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
1200 kr

Dette er et opptak fra 3.-4. november 2021.

Småbyliv – Strategier for bærekraftig stedsutvikling

For at vi skal nå bærekraftsmålene, må kommunene i hele Norge utvikle robuste, klimasmarte og attraktive småbyer. Bylivkonferansen 2021 løfter frem prosesser og steder som kan være til inspirasjon for fremtidsvennlig småbyliv.

NB! Deltakerprisen er 850 kr for medlemmer, 250 kr for studentmedlemmer og 1200 kr for andre kursdeltakere. Det er dette som blir fakturert, så se bort fra eventuelle andre priser som vises ved innlogging i Min side.

Digital konferanse over to halve dager:
3. november kl 12:00-16:00
4. november kl 09:00-12:00

Kommunene har ansvaret for å sette bærekraftsmålene ut i livet, og skal utvikle steder og bysentra som sikrer likeverd, rettferdig fordeling og mulighet for deltakelse for alle.
Noen av spørsmålene Bylivkonferansen 2021 tar opp er:

Hvordan skaper man fysiske omgivelser som stimulerer til medvirkning og inkludering?
Hva må til for at næringsliv og kultur får blomstre?
Hvordan legger man til rette for gode møteplasser, samlokalisering og samspill?
Hvordan forvalte og utvikle historiske bymiljøer?
Hvilke fysiske utgangspunkt har hvert enkelt sted for å utvikle klimasmarte løsninger og å bygge på en måte som ikke truer naturmangfoldet?

Trivelige og inkluderende omgivelser, et levende sentrum, varierte botilbud og velfungerende nabolag er grunnleggende kvaliteter som ikke alltid er lett å oppnå. Det er store samfunnsøkonomiske konsekvenser av å legge til rette for god byutvikling og bærekraftige lokalsamfunn.

Konferansen vil også presentere årets finalister i Attraktiv-by prisen. Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling belønner høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av en slik utvikling. I kåringen legges det vekt på de tre dimensjonene av bærekraftbegrepet: økonomisk, sosial og miljømessig. Årets finalister vil dele sine erfaringer med hvordan man skaper attraktive byer, og hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt.

Alle byer har behov for å lære om prosesser, sette seg mål, forstå utfordringer og se stedets muligheter.

Konferansen er relevant for arkitekter og planleggere, ansatte i kommune og fylke, lokalpolitikere og alle som er opptatt av by- og stedsutvikling.

Arrangører og bidragsytere
Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund, Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringdepartementet

Program 3. november

Velkommen og introduksjon til konferansens tema
Camilla Moneta, fagsjef Norske arkitekter landsforbund
Marit Mellingen, direktør Distriktssenteret

(15 min)
Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

Kjersti Bjørnstad, Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(15 min)
Mindre byer og regionsentere – rolle og funksjon i regioner og regional utvikling
Knut Onsager, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR/OsloMet

HVORDAN SKAPE ATTRAKTIVE SMÅBYER OG TETTSTEDER

(10 min)
Hvordan utvikler vi bærekraftige, attraktive småbyer?
Silje Flage Dragsund, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(25 min)
Smaabyen Flekkefjord
Bernhard Nilsen, rådmann, Flekkefjord kommune

(25 min)
Beitostølen, Øystre Slidre
Anni Onsager, prosjektleder Klima+, Øystre Slidre kommune

(20 min)
Lovund, Lurøy kommune
Bjørnar Olaisen, Hamnholmvalen Eigedom og Anita Valrygg, arkitekt, Valrygg Studio

(30 min)
Kulturminner som ressurs – Riksantikvarens reviderte bystrategi og klimastrategi
Leidulf Mydland og Vignir Freyr Helgason, Riksantikvaren

(20 min)
Utvikling og vern i historiske bymiljøer – utfordringer og muligheter. Eksempler fra Farsund og Risør
Ole Bachke, arkitekt Rambøll

(15 min)
Unges bostedpreferanser – det er håp for distriktene
Hildegunn Nortug, seniorrådgjevar, Distrikssenteret

(15 min)
Nord-Odal Bank, bibliotek, bolig – samspill kommune, næringsliv og arkitekt
Randi Augenstein, arkitekt MNAL, daglig leder Helen & Hard

(30 min)
Sofasamtale
Odd Stangeland, ordfører i Egersund
Leidulf Mydland, Riksantikvaren
Heidi Ramsvik, rådgiver Nordland fylkeskommune/Off. PhD stipendiat NMBU
Margrete Bjone Engelien, arkitekt, Inn i landet, Valdres
Ledes av Marit Mellingen, direktør, DistriktssenteretSlutt

Program 4. november

God morgen
Camilla Moneta, fagsjef Norske arkitekters landsforbund

(20 min)
Bærekraft i småbyperspektiv med vekt på klima og de bygde omgivelsene.
Aase Kristine Lundberg, forsker, Nordlandsforskning

(20 min)
Samarbeid om stedsutvikling i et småbyperspektiv
Guri Mette Vestby, samfunnsforsker

Attraktiv by prisen 2021 – bli kjent med årets finalister!

(5 min)
Om Attraktiv-by prisen
Hilde Moe, rådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(20 min)
Finalist 2021 – Henningsvær
Alf Kenneth Johansen, næringssjef Vågan kommune

(20 min)
Finalist 2021 – Saupstad/Kolstad, Trondheim
Rita Ottervik, ordfører Trondheim kommune

(35 min)
Vinner 2021 – Skien/Porsgrunn  
Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune, Ebba Friis Eriksen, byutviklingssjef, Porsgrunn kommune og Birgitte Hellstrøm, Bystrategi Grenland sekretariat, Vestfold og Telemark fylkeskommune

(10 min)
Hvordan bli en attraktiv by?
Alexandria Algard, arkitekt MNAL, juryleder Attraktiv by-prisen

(30 min)
Sofasamtale
Hedda Kise Five, ordfører i Skien
Alexandria Algard, arkitekt og juryleder Attraktiv by-prisen
Guri Mette Vestby, samfunnsforsker
Alf Kenneth Johansen, næringssjef Vågan kommune
Ledes av Camilla Moneta, fagsjef Norske arkitekters landsforbund

  

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.