NAL-kurs
26. oktober 2022

Materialer for fremtiden

Digitalt
ca 6 timers opptak-
NAL
Medlem
1775 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
2425 kr

Med den pågående klimakrisen, dyre materialpriser og svikt i vareflyten, er det stort behov for å ta smarte materialvalg i byggprosjektering. Selv med økende satsning på ombruk, trenger vi tilgang på nye bærekfraftige materialer og produkter. Hvordan arbeide systematisk for å foreta mer bevisste og klimavennlige materialvalg?

MERK: NAL anbefaler dette kurset i opptak, fordi innholdet stadig er høyaktuelt. 
Dette kurset fikk god oppslutning og glimrende tilbakemeldinger fra deltakerne. Prisen er reduser til 50% av ordinær pris på dette opptaket. Wildcard og studentmedlemmer er unntatt. 

Målsetting med kurset: Utvide kunnskap og få flere idéer til prosjektering av bygg, samt øke din kunnskap om materialbruk og detaljering i praksis.

Målgruppe: Kurset egner seg for alle med ambisjoner om å bygge med mer miljøvennlige materialer: arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, byggeherrer / oppdragsgivere, og andre interesserte som er opptatte av bevisste materialvalg.

Kurset er utviklet i samarbeid med Barbara Hasenmüller, arkitekt MNAL og Michael Lommertz, arkitekt MNAL.

PROGRAM

Velkommen v/ fagavdelingen i NAL (ca 5 min)

Miljøvennlig og bærekraftig materialbruk. (ca 25 min) Det er fortsatt vanskelig å få tak i klimavennlige materialer til bygg. Det er like vanskelig å få overbevist byggherrer og entreprenører om å bruke nye bygningsmaterialer. Innlegget er en introduksjon til temaet og går gjennom kravene regelverk stiller, samt egenskapene til noen av  materialene.  Innlegget belyser også "smarte" materialer som vi vil se mer av i fremtiden. De første funnene deles fra en utredning FutureBuilt holder på med; om barrierene for anavendelse av nye materialer i Norge.
Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL, daglig leder, Zero Emission Studio AS, Oslo.

Back To Earth, natural materials - Natural composites (ca 45 min)
The talk will focus on building with earth and hempcrete, a composite of hemp and lime, as well as other composites based on natural fibres and low impact binders. We will discuss the potential of these materials to be used not only as primary building materials, but also their application in restoration and transformation projects. Basic introduction to material properties and examples of contemporary applications will be shared.
Andrea Pinochét, +groma Architecture Practice, Associate professor AHO, Oslo.

How do we want to build in the future? (ca 45 min)
Stefanie Weidner will introduce new and innovative construction methods that could be part of a sustainably built environment. Adaptive structures, or so called functionally graded concrete, enable a huge material saving option. She will offer insight to new developments in the concrete and steel industry (also with a promising approach in Norway) and will introduce a reuse and recycle project (with all the challenges around it), and finally showcase some works done in Denmark by Danish architects.
Stefanie Weidner, Dr.-Ing., director for sustainability strategies, Werner Sobek AG, Copenhagen.

Veien til Alaplast (ca 30 min)
Målet med sirkulærøkonomi er å skape verdikjeder med det vi allerede har av bygninger, materialer, produkter.
Selv små tiltak og forbedringer i ett enkelt prosjekt vil kunne ha stor effekt totalt sett. Et tiltak er å designe langsiktig og legge til rette for gjenbruk, reparasjon og gjenvinning av løs innredning og interiør. Ellen lover en underholdende historie med et godt resultat.
Ellen Ledsten, interiørarkitekt MA MNIL

Tre: Fortidens, nåtidens & fremtidens byggemateriale (ca 55 min)
Potensialet som ligger i trebruk nå og i nær fremtid. Stikkord for innlegget: diversitet i produkter, bruksområder, limtyper, tre som erstatning for olje; lignin, cellulose, hemicellulose, potensialet i gjenbruk, potensialet i parametriske konstruksjoner, eksponert tre for inneklima og helse.
Jørgen Tycho, arkitekt og grunnlegger av Oslo Tre

Designdrevet materialutviking (ca 30 min)
Hvorfor bør arkitekter og designere jobbe med materialutvikling? 80% av klimabelastningen av et produkt bestemmes i designfasen. Som faggruppe har vi et stort ansvar her. Og det gir også interessante muligheter når vår kunnskap om form, funksjon og brukeropplevelser plugges inn i flere ledd i verdisirklene. Akkurat nå utvikles to ull-produkter for bygg- og anlegg hvor vi tar i bruk den såkalte "skrapullen."
Tone M. Berge, arkitekt MNAL, partner i Kaleidoscope, medgründer av Bioregion Institute

 

Hvorfor er betong en «miljøversting»? (ca 55 min)
Klimagassutslipp, energiforbruk og forbruk av naturressurser
Lavkarbonbetong iht. Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37
Klassesystemet, Virkemidler i lavkarbonbetong, Hvordan har NB37 påvirket norsk betongindustri?
CCS-sement, Nye SCM’er, Kalsinert leire, Naturlige pozzolaner
Begrensninger i standardverket, Hvorfor er standardverket så «konservativt»?
Geopolymer, Biocrete, Lagring av karbon i betong
Ombruk av betongmaterialet, Nedknust betong som tilslag
Ombruk av konstruksjoner og konstruksjonselementer, Design for Disassembly , DfD.
Sverre Smeplass, Sjefsrådgiver, Betongteknologi, Skanska Teknikk, Trondheim


Photo: Rosenstein Pavilion, © ILEK University of Stuttgart

 Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.