NAL-kurs
11. november 2021

Prosjektering av behandlingssenter og sykehjem

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3450 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Dette er et opptak fra 11. november 2021.

Mange av oss vil en periode i livet måtte bo i en bolig eller institusjon med omsorgstilbud. Vi vet at utforming, beliggenhet, materialer og farger har stor betydning for romopplevelse, helse og trivsel. Er det mulig å utforme en institusjon slik at vi trives der som om vi var hjemme?  

Kurset vil belyse flere aspekter og løsninger som kan bidra til at mennesker trives på institusjoner. Anna Ulrikke Andersen forteller om Pasientens arkitekturhistorie – fra pasientens synspunkt.  Hun stiller spørsmål som: Er en beboer på sykehjem å regne som en pasient? Hvis svaret er nei, så har det betydelige konsekvenser. Planløsningen bør være mye mer enn bare rent funksjonelle rom, med rom utformet for opphold og aktiviteter som bidrar til trivsel og livskvalitet.  

Har rommene tilstrekkelig størrelse for et menneske som kanskje blir boende i flere år og som ønsker å ha med seg sine personlige ting og minner fra et langt liv? Mange institusjoner har i dag enkle rom på rad og rekke, med fargeløse vegger og dårlig belysning.  

Bygger vi for våre sårbare- og eldre medmennesker slik vi selv ønsker å bo når det blir aktuelt for oss selv? 

På kurset presenteres også prosjekter i ulike faser og med ulike beboergrupper, med eksempler både på omsorgsboliger for ungdom til spesialutviklede «landsbyer» til mennesker med demens.  

Interiørarkitekten viser løsninger for farger og belysning – to av mange aspekter som er sterk forsømt i mange år.  Materialvalget er viktig for den mentale helsen til beboerne og i flere av foredragene vil handle om materialvalgets betydning i helseinstitusjoner.   

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller 

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, interiørarkitekter, planleggere og bestillere, og andre interesserte 

PROGRAM

09.00 – 09.05
Velkommen
Fagavdelingen NAL

09.05 - 09.15
Nytt klima for omsorg
Ulla Hahn, arkitekt og prosjektleder FutureBuilt

09.15 – 10.00
Pasientenes arkitekturhistorie
Basert på nylig utførte intervjuer med pasienten selv, spør vi oss hvordan den kronisk syke kroppen opplever sted og arkitektur, og hvordan annerledeshet kan bli den nye normalen
Anna Ulrikke Andersen, Postdoctoral Researcher, University of Oxford

10.00 - 1030
Helsebygg - sykehjem og omsorgsbygg
Bestilling og bestiller, prosess og kvalitetssikring, byggherrens ansvar
Jenny Heggedal Furseth, avdelingsleder Helse- og omsorgsbygg i Oslobygg
           
10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.15
Materialbruk med fokus på miljø+helse
Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL

11.15 - 11.45
Boliger med hjelpefunksjoner
Miljø og fellesskap, verdighet og trygghet, ombygging og viktige detaljer. Vi ser på fokusområder, erfaringer og eksempler fra alle typer boliger. Det vises viktige detaljer og planløsningsgrep. 

Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL, partner rak arkitektur as

11.45 - 12.00 Spørsmål

12.00 Lunsj

12.45 -13.30
Rom, romførløp, materialer og uttrykk i tre nyere prosjekter
Hovlitunet omsorgssenter for demens, Hov Øst og Gabbroveien omsorgsboliger for unge voksne med psykisk utviklingshemming.
Alec Ross Andreassen, arkitekt MNAL. Asplan Viak

13.30 – 14.00
En demenslandsbys reise fra konkurranse til ferdigstilling
Presentasjon av Furuset hageby         
Susanne Puchberger, arkitekt MNAL, 3RW arkitekter

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 14.45  
Kommunale omsorgsboliger 
Erfaringer fra egene prosjekter: Træna kommunale boliger, Follo omsorgsboliger - Ski kommune, Fugleveien bofellesskap - Frogn kommune, Bekkeblomveien bofellesskap - Nesodden kommune

Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL, partner rak arkitektur as, Oslo

14.45 - 15.00 Spørsmål og diskusjon

15.00 – 1545
Verdighet og trivsel – hvordan bidrar interiører til god omsorg 
Golde, magert møblerte, dårlig belyste, og fargesatte omgivelser kan gi en følelse av tristhet og rotløshet. Ved å skape en atmosfære av hjemlighet gjennom fargebruk, god og variert belysning og hyggelige møblering, inviterer vi til trivsel og hjemfølelse. Eksempler fra to omsorgsprosjekter: Carpe Diem Demenslandsby og Lindelia BBS. 

Elin Skjeseth Bashevkin, interiørarkitekt MNIL, arkitekt MNAL, daglig leder i Cadi

15.45 – 16.00 Spørsmål og diskusjon

16.00 - Slutt

 

Illustrasjon: The Urban Village av OBOS Nye hjem, LPO architects SLA, Bollinger+Grohmann og Veidekke entreprenør

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.