NAL-kurs
06. mars 2024

Ombruk: fra kartlegging til gjennomføring

Digitalt
09.00-16.00
NAL

På dette kurset lærer du om ombrukskartlegging, og hvorfor arkitekter bør ta sin plass i det. Vi går også gjennom tilgjengelig teknologi og hva som trengs for videre utvikling av ombruk i arkitekturprosjektering, og om arkitekters rolle og muligheter i dette.

Dette kurset er et opptak fra 6. mars 2024

Ombruk er en viktig del av arkitektenes arbeid fremover - uansett om bakgrunnen for dette er krav i TEK, BREEAM, EU-taksonomien eller rett og slett sunn fornuft. Men hva betyr det egentlig for oss arkitekter, og hvordan kan vi bidra til å fremme økt arkitektonisk kvalitet i ombruksprosjekter?

Kurset er laget av pionerer i feltet. Bli med dersom du vil

  • få en helhetlig tilnærming til ombruk 
  • lære mer om relevante krav og veiledere 
  • bli tryggere i å kreve arkitektens sentrale rolle i ombruksprosesser
  • teste muliggjørende teknologi for ombruk
  • bidra til å utvikle tankesett, fremgangsmåte og verktøy som kreves i fremtidens byggeprosjekt

Digital ombrukskartlegging
Arkitekter vet hva som er relevant for en prosjekterende å ha kunnskap om, enten det er en bygningsdel eller materialer. Vi kan beskrive kvaliteter ved bygningsdeler og materialer på en måte få andre faggrupper kan. Kombinasjonen av denne kompetansen, erfaringen med å jobbe kreativt og evnen til å se muligheter, gjør oss til viktige aktører for ombrukskartlegging med nødvendig arkitektonisk kvalitet i sikte. 

I dette kurset presenterer Loopfront sine løsninger for digital ombrukskartlegging.

Arkitektonisk kvalitet i ombruksprosjekter
Prosjektering med ombruk krever en endring av både tankesett, fremgangsmåte og prosess. Arkitektens prosjekteringskompetanse og erfaring med BIM er nødvendig for å forstå sammenhenger, men hva må til for å ivareta arkitektonisk kvalitet i tillegg til gode resultater innen både økonomisk, klimamessig og sosial bærekraft?

Loopfront og Tvinn Solutions viser tilgjengelige løsninger og potensialet for videre utvikling. 

Ombruksprosessen
Overgangen fra prosjektering til gjennomføring av ombruksprosjekter krever en annen tilnærming enn etablering av nye bygg. Det er viktig å være klar over muligheter i ulike entreprisemodeller, grensesnitt og roller arkitekten kan ta i denne sammenhengen.

Loopfront og Tvinn Solutions viser løsninger for denne delen av ombruksprosessen.

PROGRAM

Velkommen - ca 10 min

Ombruk - det store bildet (Andrea Welte, arkitekt MNAL,
gruppeleder, bærekraftleder, medeier  PKA. M
edlem i Arkitektbedriftenes bærekraftsutvalg). - ca 30 min

Ombruk - arkitektens rolle i de ulike fasene (Andrea Welte) - ca 30 min

Eksempel på prosjektering av ombruk og muliggjørende teknologi (arkitekt Jason Mrdeza, Ola Roald arkitekter) - ca 30 min

Kartlegging av ombruk: krav, relevante veiledere, grensesnitt og relevante verktøy (Andrea Welte) - ca 20 min

Loopfront teori: kartleggingsfunksjoner og dokumenteringsfunksjoner arkitekt og leder for sirkulær økonomi, (Michael Curtis og arkitekt og sirkulær rådgiver Marina Skanche, begge Loopfront) - ca 20 min

Loopfront: deltakerne tester verktøyet i praksis - ca 20 min

Prosjektering - endring i tankesett og relevante verktøy (Andrea Welte) - ca 20 min

Tvinn teori: BIM, en muliggjører? (Arkitekt og daglig leder, Brede Stokland i Tvinn Solutions) - ca 20 min

Tvinn praksis/eksempel: Båtsfjord, sett med muliggjørende teknologiperspektiv (Brede Stokland) - ca 20 min

Gjennomføring: relevante verktøy, lover og regler, grensesnitt og avtaler (Andrea Welte) - ca 20 min

Loopfront teori: markedsplassfunksjoner og rapporteringsfunksjoner (Michael Curtis og Marina Skanche) - ca 20 min

Loopfront praksis: erfaring fra samarbeid med Trondheim kommune, (Michael Curtis i samtale med Petter Wibe Nerbye, gjenbrukskoordinator i Trondheim kommune. Rammeavtale-ansvarlig for miljø- og ombrukskartlegging. Fagkole ingeniør, Byggmester). ca 20 min

Oppsummering: viktige ting å huske på med vekt på arkitektonisk kvalitet (Andrea Welte) - ca 20 min

Panel med alle foredragsholdere, refleksjoner og Q&A ca 15 min

Dette kurset er utviklet av Loopfront, Tvinn Solutions og Andrea Welte fra PKA arkitekter i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Illustrasjon: Midjourney (AI) / Brede Stokland

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.