NAL-kurs
19. oktober 2021

Boligen og fellesskapet

Digitalt
09.00-12.00
NAL
Medlem
1800 kr
Student-/pensjonistmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Dette er et opptak fra 19. oktober.

Et byggs planløsning påvirker utforming av fasade og nabolag. Kurset gir kunnskap om bokvalitet, boligtypologier, utforming av planløsninger og hvordan man kan skape bedre sammenhenger mellom ute og inne.

Hvordan kan vi skape gode bomiljø gjennom valg av boligtyper, utforming av volumer og planløsninger, valg av materialer og farger? På dette kurset kan du lære av historien, erfaringer fra forskning og fra prosjekteksempler.

Kjetil Moe tar i sitt foredrag om boligkvalitet og boligmarkedet i Norge gjennom 300 år, utgangspunkt i bøkene Hva er en god bolig og Hva koster en god bolig. Disse er nylig utgitt og er skrevet av Moe i samarbeid med Johan-Ditlef Martens.
Han vil vurdere ulike kvalitetsbegrep; tekniske, funksjonelle og estetiske, og hvordan disse har utviklet seg over tid. Er dagens byggemåte en blindgate ellers en nødvendig omlegning til en ny og bedre utvikling?

Alv Skogstad Aamo reflekterer rundt rapportene Bokvalitet og høy tetthet - Hvordan kombinerer vi de to? En kvalitativ studie av ni norske eksempler og rapporten Boligprosjektets betydning for byliv, som også tar for seg spørsmålet om hvorvidt nye fortettings- og transformasjonsprosjekter primært «snylter» på eksisterende verdier, eller om de tilfører fellesskapet og byen nye kvaliteter.

Håkon Vigsnæs presenterer et nylig ferdigstilt boligprosjekt i Asker sentrum og boligprosjekter sentralt i Heggedal.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, planleggere og andre interesserte

Program

ca 8 min     
Introduksjon til temaet på kurset
Camilla Moneta, fagsjef i NAL

ca 55 min
Boligkvalitet og boligmarked Norge gjennom 300 år
Hva er de viktigste kvalitetene i en bolig. Hvordan har forventningene til en god bolig endret seg over tid.
Kjetil Moe, arkitekt MNAL
Les "Prisen for et godt hjem", intervju med Kjetil Moe i Arkitektnytt

ca 47 min

As built; eksempelstudier av realiserte norske boligbygg relatert til tetthet, bokvalitet og byliv.
Presentasjon og refleksjoner omkring to rapporter for KMD: «Boligprosjekter og byliv» 2021) og «Bokvalitet og høy tetthet» (2016).
Alv Skogstad Aamo, fagleder urbanisme Gottlieb Paludan Architects

Prosjektpresentasjoner

ca 28 min
Byutvikling i Asker og Heggedal
Wesselkvartalet og Bankveikvartalet i Asker sentrum. Ny landsby i Heggedal.
Håkon Vigsnæs, arkitekt MNAL, Vigsnæs + Kosberg arkitekter
Les Gaute Brochmanns tekst om Wesselkvartalet i Morgenbladet

ca 29 min      
Krydderhagen Hasle / Løren
Kristin Uleberg Osnes, Dyrvik arkitekter

 

Foto: Gitte Paulsbo


Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.