NAL-kurs
19. oktober 2022

Praktisk bygningsfysikk

Digitalt
ca 5,5 timers opptak-
NAL
Medlem
1775 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
2425 kr

Lær de gode prinsippene for design av konstruksjoner og detaljer, som bidrar til bygninger med lang levetid, uten skader.

 

MERK: NAL anbefaler dette kurset i opptak, fordi innholdet stadig er aktuelt. Dette kurset fikk god oppslutning og glimrende tilbakemeldinger fra deltakerne. Prisen er redusert til 50% av ordinær pris på dette opptaketWildcard og studentmedlemmer er unntatt. 

 

 

Bygningsfysikk handler om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i bygninger, altså om forståelsen av hva som fysisk skjer i en bygningskonstruksjon som følge av byggets inneklima, og de ytre klimabelastninger som bygget utsettes for der det står.

Det er ikke nødvendig med dypere faglig forståelse eller vanskelige beregninger for å lage gode konstruksjoner og detaljer. I en praktisk hverdag kommer vi langt med å forstå gode tekniske designprinsipper, og utforme konstruksjoner og detaljer som bygger på disse. Fuktsikkerhet er viktig, det er det som forårsaker de fleste byggskadene.

Som tittelen tilsier, vil kurset være praktisk rettet og formidle nyttig kunnskap arkitekter og ingeniører kan bruke i sitt daglige virke, uten bruk av avansert matematikk og kompliserte simuleringsprogrammer. Med gode kunnskaper kan vi boltre oss på en trygg måte.

Kurset er utviklet av to av landets ledende ressurser innenfor bygningsfysikk: Stig Geving, seniorforsker ved SINTEF Community og bygningsfysiker Pål Kjetil Eian fra Norconsult AS.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre interesserte

Velkommen (ved NAL) - 5 min


Geometrien danner grunnlaget for løsningene (ca 45 min)
Vi ser på geometriske former, og hvordan dette får betydning for tekniske løsninger, plassbehov, isolering, avvanning m.m. Vi sveiper innom alt fra det streite huset med saltak, takutstikk og rette vegger til det mer kompliserte med skrå geometrier og sprang i fasaden, med fasader som har ulike former for terrasser og balkonger, krumme tak, bratte tak m.m.

Gode prinsipper for fuktsikre konstruksjoner(ca 45 min)
Fuktsikkerhet er det viktigste vi i det daglige må passe på når vi utformer våre bygninger. Ulike former og konseptuelle uttrykk vil kreve ulike løsninger, men det er noen hovedprinsipper som er smarte å følge.

Gode prinsipper for fuktsikre konstruksjoner fortsetter (ca 45 min)

Presentasjon av aktuelle konstruksjoner og problemstillinger (ca 1 t 15 min)
I denne lange todelte sesjonen går vi gjennom ulike konstruksjoner og problemstillinger vi vet av erfaring er verdt å snakke om. Det vil aller mest handle om tak, terrasser og balkonger, og fukt.

Aktuelle temaer vi kommer innom vil blant annet være:

  • Hvilken type tak skal vi velge, og hva impliserer dette?
  • Glasstak, hva må vi tenke spesielt på?
  • Åpne kledninger i fasade, hvordan sikre god tetthet?
  • Skrå yttervegger, hva må vi ta hensyn til når veggene ikke lenger er vertikale?
  • Utvendig eksponert betong, kan det brukes på en sikker måte?
  • Problemer med ujevn avrenning og tilsmussing av fasader, hvordan unngår vi det?

Presentasjon av aktuelle konstruksjoner og problemstillinger fortsetter (ca 1 time)

Hvordan ende opp med gode og kvalitetssikrede detaljer (ca 45 min)
Små detaljer kan ha stor betydning. Gode detaljer forener ønsket arkitektonisk uttrykk med god teknisk funksjon. Detaljtegningen er oppskriften på hvordan vi vil det skal bygges. Dette foredraget handler om hva vi anser er basis for gode detaljtegninger og hvordan vi kan gjennomføre kvalitetssikring av disse på en systematisk måte. Dette er noe myndighetene krever av oss.

Oppsummering og spørsmål (ca 15 min)

 

Illustrasjon: Villa Stenersen, arkitekt Arne Korsmo, foto NAL

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.