NAL-kurs
31. mars 2022

Bevaringsverdier i bygninger og kulturmiljøer

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Kurset handler om hvordan du går frem for å analysere og vurdere ulike bevaringsverdier i verneverdige bygg og bygningsmiljøer. Ulike tilnærmingsmåter, strategier og metoder for registrering og dokumentasjon av kulturhistoriske verdier blir presentert.

Fremover vil ombruk av eksisterende bygninger og bevaringsverdige bygg og bygningsmiljøer utgjøre en stor del av arkitektens arbeidsområde. Kunnskap om registrering og dokumentasjon av bygninger, verneteori, samt analyse og verdivurdering er sentralt. Det er også nødvendig med kjennskap til eldre materialer, byggeteknikker og fargebruk.

Kulturminneverdier eller verneverdier fungerer både som utvelgelseskriterier når det gjelder vern og som retningslinjer for hvordan kulturminner og bevaringsverdige bygg skal behandles, slik at deres verdier beskyttes og forsterkes. Bygningsanalysen gir grunnlag for å utvikle en vernestrategi og se hvilke utviklingsmuligheter som finnes.

På kurset presenteres eksempler fra praksis fra norske og danske kontorer. Dette kurset er et opptak fra 31. mars 2022. 

 

Program

 

Velkommen 

 

Til evig tid

Felix Nyberg, fagansvarlig/seniorarkitekt, Forsvarsbygg kulturminneavdeling

 

Verneverdi og vernekriterier

Ulf Holmene, fagdirektør, Kulturminneavdelingen, Riksantikvaren

 

Verdisetting og kreativitet

Erik Langdalen, arkitekt MNAL, professor AHO

 

Spørsmål og samtale

 

Å lese og analysere verneverdige bygninger

Ingebjørg Øveraasen, arkitekt og kulturminnerådgiver, Bygningsvernhuset

·       Vurdering av verneverdi  

·       Bygningsdokumentasjon 

·       Tilstandsanalyse og kostnadsoverslag 

·       Vurdering av handlingsrom, mulighetsstudier

 

Fargeregistrering og fargesetting av eldre bygninger, interiør og eksteriør

Marte Osvoll Valderaune, sivilarkitekt Altkanbevares

 

Prosjektpresentasjon: Spritten (Ålborg) og Maltfabrikken (Ebeltoft)

Bruno Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Partner og Mette Viuf Larsen, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen&Bech-Jensen A/S 

Arkitektfirmaet ble etablert i 1935 og har spesialisert seg innen restaurering og transformasjon av historiske bygninger. VMB har utviklet en spesiell metode til å håndtere den omfattende prosessen og de særlige myndighetskrav, som er en stor del av arbeidet med historiske bygninger. Tegnestuen er utpekt som ny kongelig bygningsinspektør med ansvar for arkitekt- og ingeniørrådgivning, når det gjelder bygningsarbeider på en del av statens fredede eiendommer og landets kirker i Jylland og på Fyn.

 

 

Prosjektpresentasjon: Ombrukshuset Festiviteten Larvik

Siri Ulrikke Høye, MAD arkitekter, Myrna Becker, interiørarkitekt SANE

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik kommune. Det er lagt ned et omfattende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpne bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten gjenoppstod ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

 

Spørsmål og diskusjon

 

 

 

Ill: Festiviteten i Larvik, Mad arkitekter. Foto: Kyrre Sundal

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.