NAL-kurs
02. september 2024

Ledelse av arkitektonisk kvalitet

09.00-16.00
NAL

Ledelseskurs for arkitekter: Er du ansvarlig for å lede arbeidet med å få gjennomslag for arkitektonisk kvalitet? Da har du mulighet til å delta på det skreddersydde kursløpet Ledelse av arkitektonisk kvalitet (LAK).

Kurset gjennomføres med maksimum 18 deltagere og over fire moduler. Det er utviklet og ledet av psykolog og spesialist på profesjonell kreativitet, Thea Mikkelsen. Hun står også bak tilsvarende kurs for danske Arkitektforeningen.

Kurset passer for deg som:
Kurset er tilpasset erfarne arkitekter med lederansvar. For å få fullt utbytte av kurset bør du ha minst ti års erfaring som arkitekt og med komplekst prosjektansvar, som for eksempel prosjekteringsleder, prosjektleder eller som leder av arkitektkontor.

Thea Mikkelsen forteller om kursinnholdet

Jeg mener at dette er noe av det beste og viktigste NAL har tilbudt på lenge.

Marianne Skjulhaug, arkitekt MNAL og rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kurset vil styrke deg både som leder og som arkitektonisk ansvarlig for prosjektene dine gjennom å øve opp økt strategisk selvinnsikt og faglige avklaringer, samt introduksjon til ledelsesverktøy innen felt som forhandling, strategi og kommunikasjon.

Kurset er designet for å

  • lære av teori, praksis, direkte trening og sparring med andre deltakere.
  • øke din bevissthet gjennom å utvikle flere egenskaper som leder og ved å styrke din autoritet og personlige lederstil for internt og eksternt samarbeid
  • skape gode samarbeidsallianser.
  • bygge videre på din personlige lederstil.

Kursets struktur
Ledelse av arkitektonisk kvalitet består av flere moduler med oppgaver, coaching og øvelser, som alle relateres til en avgjørende kompetanse for arkitektlederen. Kursserien strekker seg over åtte undervisningsdager fordelt på fire moduler over flere måneder (se datoer under), samt personlig intervju, ledertest og coaching. Deltakere vil også lære av, og samarbeide med, ulike eksperter fra relaterte profesjoner. 

Kurset starter med en individuell samtale med kursleder for å utdype det individuelle læringsfokuset hos hver deltaker. Det gjøres også en test av din personlige ledelsesprofil. 

Antall deltakere er begrenset til maksimalt 18 (gjerne ledergrupper, men maksimum fire deltakere fra samme bedrift).

Hvorfor satse på ledelse av arkitektonisk kvalitet i tøffe tider? Thea Mikkelsen forklarer.

Jeg var selv deltager på første runde af LAK i København, og flere af vores medarbejdere har været på det sidenhen - varm anbefaling herfra!

Eva Ravnborg, direktør og partner i Henning Larsen arkitekter, Danmark

Modul 1
2. – 3. september 2024
Hva er ledelse av arkitektonisk kvalitet? Hva kreves av deg som leder for å lykkes med det? To dager. Kurssted: Oslo (inkluderer mat, men ikke overnatting).

Mellom første og andre modul: Personlig tilbakemelding på lederprofil, personlig læringsfokus, 1,5 time individuell samtale med Thea Mikkelsen.

Modul 2
21. – 22. oktober 2024
Profesjonell integritet, faglig integritet, og forhandling: Hvordan gi og ta ansvar slik at arkitektonisk kvalitet blir mulig? Workshop og masterclass. Kurssted: Oslo (inkluderer mat, men ikke overnatting).

Oppgave mellom modul 2 og 3: Velg noe du har vært opptatt av i din Hogan-profil - en styrke eller en svakhet som du har lagt merke til i modul 2 eller fra en arbeidssituasjon. Skriv ned hva du du tenkte, følte og hvordan du handlet. Avslutt med hva du kunne tenke deg å gjøre annerledes, og hva som må endres for å bli tydeligere som leder av arkitektonisk kvalitet.

Modul 3
18. – 19. november 2024
Strategi og samarbeid: Hvordan arbeide med strategisk utvikling av arkitektoniske mål og benytte ressurser i ulike team?
Kurssted: utenfor Oslo, (inkluderer to dager fullpensjon og overnatting). Egen transport.

Mellom tredje og fjerde modul skal deltagerne intervjue en nær kollega, sjef eller samarbeidspartner for å få personlig tilbakemelding.

Modul 4
I begynnelsen av 2025
Kommunikasjon og gjennomslagskraft: Viktighet av kontekst, språk og autoritet for realisering av arkitektonisk kvalitet.
Kurssted: Oslo (inkluderer mat, men ikke overnatting).

Avsluttende samtaler etter modulene:

  • Kort skriftlig oppgave basert på emneseriens temaer (inntil tre sider) i relasjon til eget læringsfokus.
  • Primo desember 2024 gjennomføres avsluttende coachingsamtale med individuelt fokus. Det gis tilbakemelding på avsluttende oppgave samt presentasjoner i plenum.

Vi forbeholder oss retten til å foreta justeringer i programmet.

Veien videre
NAL vil i 2024 jobbe med å opprette et alumninettverk via LinkedIn for ledere som har gjennomført LAK. Oppstarten vil støttes av NALs fagavdeling, mens det på sikt fasiliteres og følges opp av deltakerne selv.

Kursavgift
Medlem i NAL, NIL eller NLA
kr 60.000
Ikke medlem
kr 85.000

Kursavgiften vil bli fakturert i sin helhet før oppstart. Ta kontakt dersom du trenger en annen betalingsordning.

Har du spørsmål?
Arkitektforbundet
Fagrådgiver, kurs og kompetanse
Telefon
95732539
E-post
kurs@arkitektforbundet.no

Bilde øverst på siden: Tidligere deltakere på lederkurset. Foto: NAL