NAL-kurs
Fra: 27. februar 2023
Til: 23. mai 2023
Påmeldingsfrist 20. januar 2023

Nytt ledelseskurs: å lede arkitektonisk kvalitet

Norske arkitekters landsforbund
09:00-16:00
NAL
Medlem
60000 kr
Ikke-medlem
85000 kr

Er du ansvarlig for å lede arbeidet med å få gjennomslag for arkitektonisk kvalitet i byggeprosjekter.

Ledelse av arkitektonisk kvalitet (LAK) er et kurs i ledelse for deg som har ansvar for at arkitektonisk kvalitet blir med i alle faser av byggeprosessene, enten det gjelder innad på kontoret, i kontraktsforhandlinger med oppdragsgiver, med samarbeidspartnere, eller sluttbruker. 

Kursets utvikler, kursleder og fasilitator, er den erfarne spesialisten Thea Mikkelsen. Hun arbeider internasjonalt som innovasjonskonsulent, bedriftspsykolog og forfatter.

Opptak av info-webinar 9.1.23. Her forteller Thea om kursforløpet.

LAK er skreddersydd for arkitektledere og kurset er gjennomført i flere runder via Akademisk Arkitektforening i Danmark. Det er  stor interesse for kurset og vente- og interesselistene er lange. Derfor er det med glede og forventning at NAL nå tilbyr kurset til sine medlemmer. Norske arkitekters landsforbund er Thea Mikkelsens samarbeidspartner i Norge. Kurset passer for erfarne arkitekter med lederansvar for å lede arkitektonisk kvalitet.

Kursets grundige forankring og forståelse for arkitekters praksis vil støtte deg profesjonelt og personlig i å lede prosjekter med søkelys på de arkitektoniske kvalitetene du har ambisjoner om å få til i hvert unike prosjekt. I det komplekse spenningsfeltet som arkitektleder er din jobb å skape rom og gjennomslag for arkitektoniske verdier. Dette vil alltid innebære å forhandle om kvalitet gjennom ambisjon, prioritering og prosess, slik at teamet kan fungere best mulig, at bedriften din tjener på det, og selvsagt også at samarbeidspartnere, kunde og sluttbrukere blir fornøyde.

For å få gjennomslag for alt dette, kreves det en spesiell arkitektonisk ledelseskompetanse fra deg. Denne kompetansen er basert på prosess- og relasjonsforståelse for å oppnå de ønskede resultatene; å få både lojale kunder som kommer tilbake med nye oppdrag og å lykkes med den arkitektoniske ambisjonen. LAK vil styrke deg både som leder og som arkitektonisk ansvarlig for prosjektene dine. Dette oppnås gjennom mer strategisk selvinnsikt og faglige avklaringer samt introduksjon til ledelsesverktøy innen temaene forhandling, strategi og kommunikasjon.

Kursets struktur hjelper deg med å øke din bevissthet gjennom å øve opp ferdigheter for hvordan du som leder spisser din autoritet i utøvelsen av rollen som leder av arkitektonisk kvalitet; samtidig som du skaper gode arbeidsallianser. Kursemnene veksler mellom teori, praksis, direkte trening og sparring om din personlige håndtering av lederrollen.

For å få fullt utbytte av kurset forutsettes minst ti års arkitekterfaring og prosjektansvar, som for eksempel saksarkitekt eller prosjektleder, eller som leder av arkitektkontor.

Kurset er utviklet for og rettet mot arkitektledere. Har du annen utdanning eller erfaring, ta gjerne kontakt med oss for en vurdering.

Vennligst merk at begrepet prosjektleder benyttes i kurset uavhengig av deltakernes stillingstitler i bedriftene, slik som ledende designarkitekt, senior prosjektleder, seniorarkitekt, senior designarkitekt, daglig leder, faglig leder eller eier. 

Merk: dette kurset er fullbooket og går våren 2023.
Fortvil ikke: LAK Kull 2 starter 31.08.2023. Klikk på denne lenken for å lese mer;  for å reservere-, eller kjøpe plass.


Ledelse av arkitektonisk kvalitet (LAK) består av fire moduler, som hver relateres til en sentral kompetanse for arkitektlederen. Hele kursserien strekker seg over åtte undervisningsdager fordelt på fire moduler over fire måneder, samt intervju og coaching. Deltakere vil også samarbeide med ulike, ledende kunstnere og kreative underveis. 

Kurset starter med et individuelt online intervju for å spisse det individuelle læringsfokuset for hver deltaker. Kurset forutsetter en individuell test av din personlige ledelsesprofil (vi bruker Leader Focus, Hogan Assessment).
Kursstrukturen er rigget for å sikre optimal integrering av læringen. Antall deltakere er begrenset til maksimalt 18 (gjerne ledergrupper, dog ikke flere enn 4 deltakere fra samme arbeidsplass). 

Modul 1: 
27. - 28. februar – Hva er ledelse av arkitektonisk kvalitet? Hva kreves av deg som leder for å lykkes med det? 2 dager. Kurssted: Nasjonalmuseet arkitektur, Oslo. (Inkluderer mat, men ikke overnatting.)  

Mellom modul 1 og modul 2: Personlig tilbakemelding på lederprofil - personlig læringsfokus: 1,5 time individuelle samtaler (Zoom).

Modul 2:
27. - 28. mars – Profesjonell integritet, faglig integritet, og forhandling: Hvordan gi og ta ansvar slik at arkitektonisk kvalitet blir mulig? Workshop og masterclass. 2 dager. Kurssted: Studio, Vulkan, Oslo dag 1. Nasjonalmuseet Arkitektur dag 2. (Inkluderer mat, men ikke overnatting.)

Modul 3:
24. - 25. april - Strategi og samarbeid: Hvordan arbeide med strategisk utvikling av arkitektoniske mål og benytte ressurser i ulike team: 2 dager. Kurssted: Granavolden gjestgiveri, Hadeland, (inkluderer to dager fullpensjon og overnatting). Egen transport.

Mellom modul 3 og 4: Intervjue en avholdt kollega for å få personlig feedback. Selvstendig arbeid.

Modul 4:
22. - 23. mai - Kommunikasjon og gjennomslagskraft. Kontekst, språk og autoritet som muliggjører for realisering av arkitektonisk kvalitet: 2 dager. Kurssted: Arkitektenes hus, Oslo. (Inkluderer mat, men ikke overnatting.)

Avsluttende: Kort skriftlig oppgave basert på emneseriens temaer (maks. 3 sider) i relasjon til eget læringsfokus. Primo juni: tilbakemelding gis på avsluttende oppgave (Zoom), samt presentasjoner i plenum (Zoom). 

Veien videre: Opprette alumnigruppe via LinkedIn etter gjennomføring. Fasiliteres og følges opp av deltakere med støtte av NALs fagavdeling første 3 møter på nett.

Investering 
For MNAL, MNIL, MNLA er kursavgiften kr 60.000. For ikke-medlemmer kr 85.000. Siste frist for påmelding er 15.01.2023. Avmeldingsgebyr etter 15.01.23 er kr 5.000 pr. deltaker. Kursavgiften vil bli fakturert i sin helhet før oppstart. Kurset har 18 plasser.

Ønsker du å reservere plass på kurset? Da kan du klikke MELD MEG PÅ knappen og velge depostium alternativet. Depostiumet vil blir trukket fra kursavgiften ved fakturering. Ved avmelding etter 15.01.23, vil depositumet omgjøres til avmeldingsgebyr, det vil si kr 5.000 pr. deltaker. Kurset har kun 18 plasser. 


Flere spørsmål? kontakte Silvie Le Muzic, m: 93025189, slm@arkitektur.no eller Nina Koren, m: 40341993, nina@arkitektur.no


Artikkel og kort video med Thea, om kurset "Å lede arkitektonisk kvalitet".

NAL forbeholder seg retten til å foreta justeringer i programmet.
For at kurset skal gjennomføres forutsettes min. 16 deltakere. 

Figur: LAK 2023, Thea Mikkelsen og NAL.

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.