Medlemsarrangement
04. mai 2023

Hvordan kan arkitekter påvirke lokalvalget?

Digitalt
08.00-10.00
NAL
Gratis
0 kr

Arkitektorganisasjonene inviterer til politisk påvirkningsfrokost på Byens tak i Oslo, hvor vi setter samfunns- og myndighetskontakt på dagsorden. Dette er et opptak fra 4. mai 2023.

Hvordan fungerer lokaldemokratiet, og hvordan går man frem for

  • å kontakte en politiker
  • selge inn en sak til lokalmedia
  • skrive en kronikk

Vi inviterer inn politiske eksperter og hører et par eksempler fra engasjerte arkitekter om hvordan de har jobbet. Dette skjer 4. mai kl 08.00-10.00 på Youngstorget i Oslo og strømmes til hele landet.

Program

08.00: Frokost
Faglig program starter 08.30.

Ordstyrer: Kai Reaver, arkitekt MNAL, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

08.30: Velkommen ved arkitektorganisasjonene
Kari Bucher, generalsekretær i NAL og Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene (AiN)

08.35 Jobb politisk!
Om arkitektenes felles arkitekturpolitiske plattform og politisk påvirkningsarbeid.
Daniel Lund Godbolt, arkitekt MNAL og fagrådgiver i NAL

08.50: Hvordan fungerer lokaldemokratiet?
Hva er politikk og hva forventes av innbyggere for at demokratiet skal virke?
Janne Nyhus, konsulent, Rud Pedersen Public Affairs

09.10: Hvordan kan arkitekter jobbe med politisk påvirkning?
Konkrete eksempler fra to medlemmer fra Oslo og fra Hå i Rogaland
Arkitekt MNIL/MNAL Elin Bashevkin og arkitekt MNLA/MNAL Tone Dybing

09.25: Kronikkens makt
Hvordan få en kronikk på trykk?
Gaute Brochmann, arkitekt MNAL og redaktør i tidsskriftet Arkitektur

09.40: Oppsummering og samtale. Hvordan går vi videre?
Kai Reaver, arkitekt MNAL og fagsjef i NAL; Gaute Brochmann; redaktør og arkitekt MNAL, Janne Nyhus, konsulent, Rud Pedersen Public Affairs; Janeche Bull Borander, arkitekt MNAL og utviklingssjef i AiN og Tone Dybing, arkitekt MNLA / MNAL

Slutt 10.00

Foto: Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no