NAL-kurs
10. mars 2021
Påmeldingsfrist 09. mars 2023

PBL og TEK for viderekomne

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
3450 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

På dette kurset får du frisket opp din kunnskap PBL og hvordan TEK 17 praktiseres på en god måte. En dom i høyesterett endrer rollen som ansvarlig søker. Vet du hvordan?

Gjennom sin praktisering av Plan- og bygningsloven tar arkitektkontorer på seg et stort juridisk ansvar, både med arkitekturprosjektering og som ansvarlig søker. En nylig avsagt en dom i høyesterett skjerper rollen som ansvarlig søker. Hva betyr dette ansvaret for deg? På dette kurset får du frisket opp dine kunnskaper om PBL og hvordan forskriftene, spesielt TEK 17, kan praktiseres på en god og trygg måte.

Vi har invitert eksperter og praktiserende arkitekter for å belyse de utfordringene som arkitekter i dag står overfor knyttet til rollen som arkitekt med ansvarsrett. Arkitekter med lang erfaring fra praksis deler sine erfaringer med implementering av TEK 17 i sine prosjekter.

Målsetting med kurset: Friske opp kunnskap om hvordan PBL og hvordan TEK 17 praktiseres på en god måte, gjennom teori og praktiske eksempler.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, byggesaksbehandler og andre interesserte.

Om nettkurset PBL og TEK for viderekomne

Nettkurset "PBL og TEK for viderekomne" er et opptak av kurset som ble holdt 10.mars 2021 som et heldigitalt heldags kurs. Total spilletid vil være anslagsvis 4,5 timer. Opptakene kan ikke lastes ned, men du kan gå inn flere ganger og se opptakene om igjen eller dele det opp i flere fremvisninger. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

(ca 90 min) Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK)

Søknadsplikt- og behandling 
- Når må det søkes 
- Hva må søknaden inneholde 
- Hvordan behandler kommunen søknaden 
- Søknad om dispensasjon

Forskrift om saksbehandling (SAK)

- Hvordan oppstår ansvar og hvordan
- Hovedtrekk i rollen med ansvarlig foretak
- Konsekvenser etter plan- og bygningsloven ved brudd på plikten som ansvarlig foretak
v/ Anders Evjenth, advokat, partner, Bull & co Advokatfirma

(ca 30 min) Om rollen som ansvarlig søker

Utgangspunkt i Solem-saken fra høyesterett og betydning for arkitekter i denne rollen.
Hvilket ansvar tar ansvarlig søker på seg ved å ha denne rollen?
Og hva må vi faktisk gjøre for å ikke ta på oss andres ansvar?
V/ Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver, Arkitektbedriftene

(ca 60 min) Avviksspøkelset - Praktisk bruk og utfordringer med TEK 17 hos LINK Arkitektur

Om å holde tunga rett i munnen og sikre seg som ansvarlig prosjekterende iht. krav fra lovverk og andre krav og påvirkere av prosjekteringsprosessen. 
Foredragsholder bidrar med egne refleksjoner og viser til erfaringer fra konkrete eksempler fra egen jobbhverdag i Link arkitektur, med eksempler fra et konkret helseprosjekt.
Spørsmål.
v/ Mikael Pedersen, Arkitekt MNAL, LINK arkitektur 

(ca 60 min) Generelt om TEK-Forholdet mellom TEK forskriften og veiledning til forskriften

Sammenhengen mellom funksjonskrav (kvalitative krav) og ytelseskrav (kvantitative krav) – hva dreier det seg om?
Når kan og må man søke dispensasjon? Dokumentasjon – hvordan dokumentere kravene i TEK er ivaretatt.
Spørsmål.
v/ Anders Kirkhus, seniorrådgiver, SINTEF byggforsk 

(ca 15 min) Spørsmål og dialog mellom Mikael Pedersen og Anders Kirkhus

(ca 40 min) ‘Tekken’ – i en arkitekts (arbeids)hverdag hos NSW, til glede og besvær.
TEK 17 følger oss som en del av hverdagen. Hvordan forholder vi oss til ‘Tekken’ på en konstruktiv måte uten at den tar fra oss arbeidsgleden? Hvordan ivaretar vi UU-kraven i våre prosjekter
Foredragsholderne bidrar med egne refleksjoner og viser til erfaringer fra konkrete eksempler fra egen jobbhverdag, med eksempler fra blant annet rehabiliteringsprosjekter.
Spørsmål.
v/ Hanne Winsnes, seniorarkitekt og Lise Rystad, seniorarkitekt, NSW 

Kreditering foto Robert Kneschke - stock.adobe.com

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.