Fagdag
09. juni 2021
Påmeldingsfrist 26. mai 2022

Arkitektenes fagdag: Miljø

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
2900 kr
Student-/pensjonistmedlem
1000 kr
Ikke-medlem
4000 kr

Arkitektenes fagdag: Miljø er den andre av fire digitale fagdager om bærekraft som arrangeres av Norske arkitekters landsforbund i 2021. Vi byr på inspirerende løsninger og nyskapende prosjekter, fortellinger om motstand og suksess, og et kritisk blikk på arkitekturen og prosessene som er i endring. 

Vi må beskytte biomangfoldet og verdifulle naturarealer. FNs klimamål er viktigere enn noen gang, og miljøkrisen må håndteres raskt. Fagdagen om miljø vil konsentrere kunnskapen rundt praktiske løsninger, metoder og prosesser som tar hensyn til miljøet. Faglig bredde i foredragene vil gi strategier for fremtidsvennlig ressursforvaltning. Programmet vektlegger erfaringer fra de som har gått foran og tatt modige valg for miljøet.

Vi får en stor variasjon av konkrete og konsise innlegg som skal gi en overordnet innsikt, eksempel på inspirerende løsninger og en større forståelse av verktøy og muligheter.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, planleggere og utbyggere samt studenter

Målsetting: Faglig inspirasjon og konkret, praktisk kunnskap om hvordan vi kan planlegge og bygge miljøriktig. Refleksjon rundt arealbruk og økologisk vern.

Arkitektenes fagdag: miljø er den andre av fire fagdager om bærekraft som arrangeres av Norske arkitekters landsforbund i 2021. Vi byr på inspirerende løsninger og nyskapende prosjekter, fortellinger om motstand og suksess, og et kritisk blikk på arkitekturen og prosessene som er i endring.

 

Fagdag miljø er delt i tre: 
Del 1: Naturforvaltning, materialer, arealbruk og menneskers påvirkning 
Del 2: Ambisiøse miljøprosjekter 
Del 3: Byggebransjens miljøarbeid og minimering av byggavfall 

Ansvarlig og moderator: Camilla Moneta, Arkitekt MNAL og fagsjef i NAL.

 

Programmet gjøres som et opptak og er tilgjengelig fra kl 09.00 den 9. juni

Velkommen / innledning
v/Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i NAL

 

Del 1: Naturforvaltning, materialer, arealbruk og menneskers påvirkning

 

Adrian Lombardo, landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur 

Norges arealer – en bevisstgjøring (20 min)

Det sies ofte at Norge er et stort land med lav befolkning. Men hvor stor del av Norge er egentlig egnet for bebyggelse? Og er det så viktig å ta vare på naturen i områdene der mennesker bor tettest?

 

Wenche Dramstad, naturforvalter, professor ved NMBU og seniorforsker / avdelingsleder ved NIBI

Om naturmangfold og landskapsøkologi (20 min)

Endret arealbruk er en viktig trussel mot naturmangfold og økologiske prosesser, i både inn- og utland. Samtidig har samfunnet behov – blant annet til veier og bygninger – som fører nettopp til slike endringer. Så hva kan vi gjøre for å forvalte naturressurser best mulig og redusere konfliktene? Vi får et innblikk i landskapsøkologi og betydningen av romlige mønstre, og noen prinsipper vi bør tenke på når vi planlegger.  

 

Tormod Amundsen, arkitekt og daglig leder Biotope architecture & nature

Arkitektur & natur eller arkitektur vs natur? (20 min)

I Vardø har Biotope jobbet svært lokalt og strategisk målrettet med naturbaserte prosjekter. Hør om hverdagen til en arkitekt som helt bevisst engasjerer seg i miljøer der arkitekter ikke ferdes. Hvordan påvirker dette arkitekturen og hva kan vårt fag lære av forskere, biologer, naturfotografer, økologer og fuglekikkere?

  

Hege Voll Midtgaard, miljø- og merkevaresjef, Bergene Holm AS (leverandør)

Hvordan sikre at materialer holder det de lover og at bransjen tar ansvar både for biosfære, mennesker og en lønnsom byggenæring (15 min)                      

 

 

Del 2: Ambisiøse miljøprosjekter  

Espen Evensen Reinfjord, landskapsarkitekt og regionleder Analyse, plan og landskap, Asplan Viak
Biomangfold, endring av vår praksis og å utfordre leverandørindustrien (20 min)

Miljøprosjekter er ikke miljøprosjekter før hele tomta er tatt i betraktning. Hva betyr egentlig det å bevare natur i prosjekter, og hvordan kan vi endre vårt forbruk av natur? Hva vil det si for enkeltprosjekter og samfunnsvalg om vi beslutter å bygg mindre for å bevare natur?

 

Einar Hagemarkitekt og partner i Lund Hagem arkitekter og Thormod Sikkeland, landskapsarkitekt i B16 Arkitektur og Landskap
Å bygge «off-grid» (20 min)

En sirkulær ny stasjonsby i Sandefjord tar form. Hvilke ambisjoner har vært førende, hvor langt strekker prosjektet seg for å være et forbilde for miljøriktig prosjektering? Vi får høre om mulighetene og utfordringene, og hva dette har å si for måten arkitekter jobber på fremover. Vil vi se en ny type arkitektur?

 

Myrna Beckerinteriørarkitekt MNIL og daglig leder i Sane
Miljø og ombruk i interiør (20 min)

Hvordan jobber interiørarkitekter bidrar for å skape så miljøvennlige prosjekter som mulig? Vi må alle jobbe med ombruk nå som vi går inn i en sirkulær økonomi. Om utfordringer og muligheter, og hvordan den nødvendige omstillingen påvirker valg, arbeidsmetoder og det arkitektoniske uttrykket.

 

Anders Fylling, direktør faglig ressurssenter Statsbygg

Å bruke det vi har (20 min)
Vi får vite hvordan Statsbygg jobber for å være en pådriver for miljøet, hva som vil kreves av planleggere, rådgivere og arkitekter fremover. Hvordan tar Statsbygg miljøansvar og hva forventer de som viktig byggherre av fremtidige prosjekter?  

 

Samtale/debatt mellom innledere  (30 min)

Samtale mellom Reinfjord, Hagem, Fylling og Bramslev. Moderator Camilla Moneta

 

Hans Joachim Motzfeldt, Samfunnskontakt- og myndighetskontakt 

ROCKWOOL og vårt arbeid for mer bærekraftige bygg (15 min)

 


Del 3:  Byggebransjens miljøarbeid og minimering av byggavfall

Gisle Løkken, arkitekt MNAL og president i NAL

Arkitekter står i miljødebatten med begge beina, men det er vanskelig å finne sin rolle (10 min)

En kort refleksjon over tilstanden i fortid, nåtid og fremtid

 

Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse
Mange selskaper lanserer flotte bærekraftstrategier, men jobber vi egentlig annerledes enn før? (20 min)

EU, norske myndigheter, banker og eiendomsselskap kommer nå med svært ambisiøse miljømål og krav. Her får du høre hva som forventes framover og hvilke konkrete tiltak som må til for å svare ut.

 

Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef Byggevareindustrien 

Byggevarer – en viktig del av løsningen for en mer bærekraftig byggenæring (10 min)

Hvordan kan arkitekter og rådgivere bidra til å minimimere byggeavfall, hvilke regelverk kommer og hva er mulighetene? Kort oversikt over omfanget, og status på byggenæringens satsing på dette feltet.

 

Avslutningskommentar v/Camilla Moneta 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.