Frokostmøte
02. november 2022

Brød og miljø: Sosial bærekraft i arkitektur og byutvikling

Digitalt
08.00-10.00
NAL

Våre bygde omgivelser er til for mennesker og andre levende arter, som i økende grad ønsker møteplasser, naturmangfold og grønne lunger der de bor. Sosial bærekraft i våre bygde omgivelser er nært koblet til folkehelse og demokrati, og påvirker kvaliteten på livene våre i stor grad. For å skape bærekraftige byer og steder, må vi derfor ta hensyn til stedet og de som bruker eller skal bruke det, og vi må involvere dem som brukere og borgere. Om vi som innbyggere får eierskap og tilhørighet til bygget, plassen eller stedet, tar vi bedre vare på det og bruker det lengre.

Vi fikk presentert kunnskap og praktiske eksempler på hvordan å jobbe med sosial bærekraft integrert i arkitektur og byutvikling. Hvordan inkludere brukerperspektiv og mangfold for å skape bedre prosjekter? Dette er et opptak fra 2. november 2022.

Faglig program

Velkommen. Eva B Storrusten, Arkitekt MNAL, Fagrådgiver Norske Arkitekters Landsforbund
Sosial bærekraft - fra teori til praksis. Gro Sandkjær Hansen,

Statsviter, PhD, Forsker 1, Oslo Met og Professor ved NMBU.
FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft. Ulla Hahn, Arkitekt MNAL, FutureBuilt
FutureBuilt-prosjektet Fyrstikkbakken 14: Innovative boløsninger for godt naboskap. Sachiko Holmsen, Partner og COO Birk&co 
Rudolf Nilsens Plass – hvordan designe for mangfold og skape inkluderende byrom. SOLAStudio Oslo Landskapsarkitekter, LARK, grunnlegger Ashley Cobb

Brukererfaringer fra Rudolf Nilsens Plass, Musa Jaiteh, miljøterapeut hos Frigo (Frilufssenteret i Gamle Oslo) / Bydel Gamle Oslo.

Om Brød & Miljø:
Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO i partnerskap, Miljømerking Norge (Svanemerket), Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus i partnerskap. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner. På Brød & miljø tilbys det gratis frokost, og arrangementene strømmes også direkte. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Foto: Rudolf Nilsens Plass / Studio Oslo Landskapsarkitekter