NAL-kurs
29. september 2021
Påmeldingsfrist 28. september 2022

De viktige trærne - om trær i byggeprosjekter

Klimahuset - Botanisk hage
09.00-14.30
NAL
Medlem
2750 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4000 kr

Sammen med NAL har ByKuben, som del av prosjektet Oslotrær, satt sammen et kurs om trær i byggeprosjekter.

Med kurset ønsker vi å løfte frem hva som må ivaretas i planlegging og prosjektering for at det skal være plass til trær i arkitekturen vi etterlater oss.

Hva må til sett fra kommune og utbygger, - hva må vi planlegge for når levende trær skal være materialvalg – og hva må på plass i prosjektmaterialet for at resultatet blir grønt – også etter at arkitekten er ferdig med jobben.

Vi håper at dette er et tema og kurs som kan være interessant for dere.

Dette er et opptak fra kurset 29.september 2021

Program:

09.00 – 14.30 forelesninger, 15.00 – 16.00 samtale 

09.00 – 09.10
Velkommen ved Naturhistorisk Museum
Brit Lisa Skjelkvåle, Museumsdirektør, Naturhistorisk museum

Trær fra ide og visualiseringer til virkelighet

09.10 – 09.20  
Prosjekt Oslotrær, Samarbeid for økt plass til trær 
Hanne Johnsrud, Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune

09.20 – 09.40
Hvorfor er trærne så viktige for byen - og hva krever de tilbake? 
Tørres Rasmussen, Seksjonsleder, Bymiljøetaten, Park og byrom Oslo kommune

09.40 – 10.00
Utfordringer og muligheter for trær i planer og prosjekter 
Sissel Vestervik Mordt, Prosjektleder byutviklingsprosjekter, Bymiljøetaten, Oslo kommune

10.00 – 10.20 
Hva skal til for 
å bringe inn trær som grønne kvaliteter i byggeprosjektene?

Om hvordan vi planlegger store trær inn i bygatene i Lilleakerbyen, slik at de skal trives og passe inn i teknisk infrastruktur.
Eili Vigestad Berge, direktør bærekraft og samfunnskontakt, Mustad Eiendom

10.20 – 10.30 Spørsmål

 

Tiltak for bedre planlegging og utforming med trær

10.45 – 11.30
Rett tre på rett sted. Trærnes form, funksjon og egenskaper 

Henrik Sjöman, Vitenskapelig kurator, forsker og underviser, Gøteborgs botaniske trädgård /
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

11.30 – 11.50
Frø til trær må sås tidlig. Tidsaspekt i prosjekter med trær 

Morten Mellby, Daglig leder, Mellbyes planteskole AS

Når det ikke finnes rom for «skal bare». Tiltak for vern under bygging

13.00 – 13.30

Når det ikke finnes rom for «skal bare». Tiltak for vern under bygging

Praktisk bruk av standarder og veiledere for å bevare eksisterende trær og sikre vekstforhold for nye trær – Gjennom og etter byggeperioden
Hanne Wells, Fung. avdelingsdirektør, Samfunn og bærekraft, Standard Norge

13.30 – 14.00
Hvem tar ansvaret? Hva kreves av prosjektert materiale og hva må ivaretas under byggingen? 
Karsten Totland Raddatz, Styreleder NAML, Daglig leder Hageform AS og Petter F. Rogneby, Hageform AS

14.00 - 14.10 

Byens trær forteller hvem vi er.

Andreas Løvold, arborist i Botanisk hage

14.10 – 14.25 Spørsmål og avslutning

Invitasjon til samtale/debatt

15.00 - 1600
Byens kronetak - et fellesgode? Trærs rolle for folkehelse og byutvikling.
Samtale på tvers av politikk og botanikk, kultur og nærnatur (se eget program)

Fagus medlemmer kan få kurset til medlemspris, men må likevel melde seg på kurset og skrive i merknadsfeltet at de er medlem.

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.