Fagdag
22. september 2021
Påmeldingsfrist 27. april 2022

Arkitektenes fagdag: Sosial bærekraft

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
2900 kr
Student-/pensjonistmedlem
1000 kr
Ikke-medlem
4000 kr

Sosial bærekraft innebærer medvirkning, fellesskap og inkludering. Hva betyr det for arkitekturen? Under denne fagdagen hører vi om bygde omgivelser og prosesser som inspirerer til mangfold, livskvalitet, trivsel - og dermed bedre folkehelse.

Del 1: Hvordan jobbe med sosial bærekraft ? 

Per Gunnar Røe, professor, samfunnsgeograf og forsker 
Hva er sosial bærekraft? 
Hva innebærer en sosialt bærekraftig by- og stedsutvikling, og hvordan kan fysisk planlegging bidra i arbeidet med sosial bærekraft? 

Else Abrahamsen, interiørarkitekt og medstifter av fellesskapet MakersHub. 
Hva er sosial bærekraft i praksis og hvorfor har arkitekter et særskilt ansvar?
Else skal prate om endringsvillighet, maktstrukturer og det folkelige perspektiv. 

Erlend Blakstad Haffner, arkitekt 
Kompromisset Hegnhuset 
Hegnhuset er et nytt rom for læring bygget rundt bevarte deler av Kafébygget på Utøya 22.juli 2011. Erlend skal fortelle litt om oppgaven, og hvordan de har tegnet et prosjekt for ofrene, de overlevende, og alle som bærer på tanker og minner fra 22.juli. 

Ida Stuberg, ordfører, Inderøy kommune  
Stedsutvikling Straumen, landets mest attraktive by i 2020 
Tettstedet Straumen, kommunesenteret i Inderøy kommune, ble kåret til landets mest attraktive by i 2020. Noe juryen la vekt på var samhandlingen mellom kommune, næringsliv og frivillighet - og at disse har arbeidet mot felles mål. Sosial bærekraft har hatt en sentral rolle i arbeidet. Foredraget vil være en kort presentasjon av hvordan de har arbeidet fra plan til handling. 

Del 2: Livskvalitet for alle, hva må til? 
Erling Dokk Holm, urbanist og samfunnsviter på fakultet for Landskap og samfunn, NMBU. 
Sosial bærekraft som premiss for arkitektur 
Foredraget belyser hvordan moderne boligutvikling ofte ikke legger godt nok til rette for sosial bærekraft, men viser også eksempler på hva som skal til. 

Hanne Løvbrøtte, Prosjektleder i Utviklingsavdelingen i OBOS Nye Hjem. Ansvarlig for sosial bærekraft og beboere i OBOS Living Lab. OBOS
Hva gjør OBOS for å øke livskvaliteten? 
I OBOS Living Lab på Vollebekk bygges en testarena for fremtidens boliger. Hør om hvordan de jobber med sosial bærekraft i prosjektet. På Furuset skal de bygge The Urban Village, et prosjekt som vant den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Livskvalitet for beboerne har hatt høyt fokus fra start, og prosjektet skal bli et internasjonalt forbilde på bærekraftig utvikling. 

Sylo Taraku, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda 
Hvordan gjøre arkitektur og byutvikling inkluderende og kriminalitetsforebyggende? 

Arild Eriksen, arkitekt, daglig leder Fragment 
Lokalsamfunnsutvikling 
Hvordan kan vi tilrettelegge for samfunnsutvikling med fokus på lokale ressurser i by, tettsted og bydel? Hvordan kan vi gjøre det mulig for folk å bo og arbeide i byer og tettsteder under press og ikke minst hva får samfunnet igjen for det? 

 Samtale med de tre siste innlederne + Karoline Birkeli-Gauss   


Del 3: Mangfold, medvirkning og fellesskap, eksempler på prosesser 
Morten Marius Skaug, lærer på Holmen skole, men er for mange kjent som Mort1rulle på SoMe hvor han viser hvordan livet i rullestol er 
Universell utforming for dummies 
Hvorfor man ikke må glemme universell utforming som arkitekt 

Bengt Andersen, byforsker og sosialantropolog, AFI, OsloMet 
Medvirkning i planlegging – Funker det? 
Forskere, planleggere, utviklere, politikere og andre hevder at medvirkning er viktig og riktig ut fra demokratiske prinsipper og sosialrettferdighetshensyn. Videre skal visst medvirkning være bra for å få gode planer og en bedre by- og stedsutvikling. Selv om det er lett å være enig med «demokratitanken», så kan den forskningsbaserte kunnskapen gi oss grunn til å tvile. For hva er «bra» eller «bærekraftig» utvikling? 

Karoline Birkeli-Gauss, planlegger og fagansvarlig for sosial bærekraft i Asplan Viak 
Kan vi måle sosial bærekraft i by,- og stedsutvikling? 
Alle snakker om sosial bærekraft for tiden, men snakker vi egentlig om det samme? Å måle klimaendringer er kanskje mer håndterbart enn å måle hvorvidt et sted er sosialt godt i dag og om 20 år. Det er likevel viktig å konkretisere sosial bærekraft for oss som jobber med det. I dette innlegget vil jeg reflektere rundt utfordringer og muligheter ved å måle sosial bærekraft i by,- og stedsutvikling. 

Ingerid Helsing Almaas, Seniorrådgiver, Design og arkitektur Norge, DOGA 
Folketråkk - medvirkning i planlegging 
Innbyggermedvirkning er en viktig del av et aktivt lokaldemokrati. I byplanleggingen er målet med medvirkning å gi kommuner, utbyggere, politikere og andre aktører et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for hvordan vi sammen kan utvikle gode byer og tettsteder. Folketråkk er DOGAs digitale plattform med metoder og veiledning for medvirkning i planprosesser etter plan- og bygningsloven. 

Tina Larsen, arkitekt, Byarkitekten i Bergen
BOPILOT – kommunen som pådriver for alternative boligløsninger 
Gjennom forskingsprosjektet Bopilot arrangerer Byarkitekten i Bergen kommune pådriveraktiviteter for å fremme samskaping og innovasjon innen boligplanlegging. Målet er boliger med mer deling, sambruk og felleskap som kan fremme trivsel, naboskap og tilhørighet.

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.