NAL-kurs
31. januar 2023

Programmering og design for fellesskap

Digitalt
-
NAL
Medlem
1825 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
2500 kr

Fremtidens krav til boliger vil preges både av økte forventninger til fleksibilitet for ulike livsstiler og samlivsformer, samt funksjonelle og arkitektoniske delingsløsninger. Dette vil påvirke både hva vi forventer fra privatsfæren, grader av fellesskap, og offentlige soner i boligbygg. 
MERK: NAL anbefaler dette kurset i opptak, fordi innholdet stadig er høyaktuelt. Dette kurset fikk god oppslutning og glimrende tilbakemeldinger fra deltakerne. Prisen på opptaket er redusert til 50 % av ordinær pris. Wildcard og studentmedlemmer er unntatt.
I dette kurset fortsetter vi samtalen om fellesskap og dykker dypere ned i problematikken fra Oslo arkitektur triennale 2022 og Arkitekturdagen 2022 med fokus på programmering og design. Vi undersøker hvordan arkitektoniske krav til møteplasser og delingsløsninger kan se ut, og hva dette krever av hver av oss for å få de til å fungere.
Kurset er spekket med eksempler fra boligutviklere og arkitekter som tar fellesskapstemaer videre.

-Hva slags funksjoner kan vi dele? 
-Hvordan tilrettelegger vi for deling gjennom møteplasser? 
-Hvilke premisser må til for velfungerende nabolag?

Kursets målestting er å skape forståelse for hvordan delingsløsninger og sosialt mangfold kan tilføre kvalitet til boligprosjektering, og hvordan løsninger kan planlegges for å være kommersielt gjennomførbare.

Målruppe for kurset er: prosjekterende, planleggere, og saksbehandlere, utviklere, beboere.

Kurset er utviklet av MNAL Andreas Fadum Haugstad, Bykuben, i samarbeid med NAL.

PROGRAM 

Velkommen, fagavd. NAL
(ca 5 min)

Perspektiver på nabolag - hvordan går vi dypere i programmering og design? (ca 5 min)
-Andreas Fadum Haugstad, arkitekt, prosjektleder Bykuben og dagens moderator

Status nabolag: erfaringer og anbefalinger for bedre nabolag og formgivning for fellesskap (ca 20 min)
-Christian Pagh, direktør og sjefkurator for Oslo arkitekturtriennale

Folkehelseperspektivet, hva trenger arkitekter å hensynta fra folkehelseperspektivet? (ca 10 min)
-Heidi Fadum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

Nye boligkvaliteter –  sosiale boformer og beboerdrevet boligutvikling (ca 40 min)
-Oda Ellensdatter Solberg, arkitekt og prosjektleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo (nå i Natural State)

Fyrstikkbakken 14, Boliger med fokus på dele-løsninger. Fra delemeter til delte boliger. (ca 45 min)
-Camilla Aakre, utviklingssjef bolig, Link arkitektur

BREEAM communities - modeller og verktøy for planlegging. (ca 40 min)
-Anders Nohre-Walldén, spesialrådgiver, bærekraft, Grønn Byggallianse

Sosial bærekraft i FutureBuilts forbildeprosjekter – kriteriesett og erfaringer (ca 20 min)
-Kristian Ophaug-Vea, arkitekt og prosjektleder, Plan- og Bygningsetaten.

Mikroworkshop Nabolag og relasjonskompetanse, hvilke menneskelige ferdigheter kreves for å være en god ressurs i fellesskap? refleksjon, dialog og plenum, v.NAL (ca 15 min)

Prosjekt: Harbitz torg – Stedsidentitet og sosiale kantsoner. (ca 30 min) 
Fra avstengt fabrikksområde sentralt på Skøyen, til en nytt bystrøk, med handel, kontorer, barnehage, boligområde og samlingspunkt for et større nabolag.
-Landskapsarkitekt Helene Mykleby, Grindaker landskapsarkitekter. 

Levende gater, fasilitering for lokal involvering (ca 20 min)
-Arvild Bruun, prosjektleder, Oslo kommune.

Framtidens hjem? Hva er erfaringene fra Living Lab så langt? (ca 20 min) 
- Ingemund Skålnes, daglig leder i OBOS Living Lab 

Prosjekt Tøyen torg, byutvikling, transformasjon, revitalisering. Samt kort presentasjon av KINE-nettverket, kvinner i Norsk eiendom (ca 35 min)
-Anne-Lise Øien, 
tidligere eiendomsutvikler, prosessleder, fasilitator

Q&A, refleksjon

Foto: 3D estate, Fyrstikkbakken 14, Link arkitektur

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.