NAL-kurs
24. mai 2022

Prosjektering av undervisningsbygg

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Med et godt tverrfaglig samarbeid kan man skape gode løsninger som ivaretar dagslys, universell utforming, funksjonell planløsning, og uteområder. 

 

For å skape en funksjonell og samtidig inspirerende ramme for læring kreves god planlegging og godt samarbeid mellom ulike aktører i flere ulike faser: fra oppstart- via programmering og anskaffelse til prosjektering og bygging. Når anlegget er ferdigstilt er en god drift avgjørende for at anlegget skal fungere godt over tid.

I dette kurset skal vi gå nærmere inn i flere av disse fasene og får presentert erfaringer og eksempler på utfordringer og på gode løsninger. Vi har invitert engasjerte fagfolk til å dele sine erfaringer og prosjekteksempler.

Kurset er utviklet av Barbara Hasenmüller, arkitekt MNAL, i samarbeid med NAL. Kurset er et opptak fra 24. mai.

Program

ca 5 min
Velkommen 
Fagavdelingen i NAL

ca 25 min 
Introduksjon til tema for kurset
Leif Daniel Houck, arkitekt MNAL, Spinn arkitekter AS

ca 45 min 
Planlegging av skoleanlegg: metodikk og verktøy for brukermedvirkning og programmering
Det er store forskjeller på nye skoleanlegg i Norge! Hvorfor blir skoleanleggene som de blir? Hva er avgjørende for størrelse, organisering, skoleslag og kombinasjonsanlegg, - og hva kjennetegner metodikken som leder fram til beslutningene? Hvordan kan vi tenke kreativt og bærekraftig rundt rom og funksjoner på skoler med svært få elever? Vi ser på rammefaktorer som påvirker planlegging og programmering av nye skoleanlegg. Det gis eksempler på digitale og analoge verktøy for informasjonsinnhenting i brukermedvirkningen. 
Lin Gloppen, pedagog, skoleplanlegger, AVEC, Bergen

ca 30 min

Bruk av tre i undervisningsbygg             
Leif Daniel Houck, arkitekt MNAL, Spinn arkitekter AS

ca 45 min      
Romutforming, farger og identitet – skape mulighetsrom for ulike læringsstiler
Om IARK sin bearbeiding av rommene for en ny 1-10 skole i en pris- og designkonkurranse. Eksempel fra et vinnerprosjekt, Holen skole, Bergen.
Elin Skjeseth Bashevkin, interiørarkitekt MNIL, arkitekt MNAL, daglig leder i CADI AS
 

ca 45 min 
Bygningsintegrerte tekniske systemer som stimulerer til aktivitet, opplevelser, og som samtidig bidrar til godt opplevd inneklima
Borgarfjellet skole er designet med hybrid ventilasjon, som kombinerer det beste fra to verdener, balansert basisventilasjon med naturlig lufting for «spiss»-ventilasjon. Den balanserte mekaniske basisventilasjonen sikrer inneklimaet året rundt, mens den naturlige ventilasjonen supplerer med jevnlige frisklufttilførsler som bidrar til variasjon, stimulerer til aktivitet og god opplevd frisk luftkvalitet.
Arne Førland Larsen, arkitekt MNAL, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

 

ca 40 min
Undervisningsbygg som del av områdeløft

To prosjekteksempler: Huseby skoler i Trondheim og Søgne skole- og idrettssenter.
Knut Brandsberg-Dahl, arkitekt MNAL, Filter Arkitekter

 

ca 30 min                      
Voldsløkka Ungdomsskole og Kulturstasjon fra program til (nesten) ferdig bygg

Voldsløkka er et spennende prosjekt med både plusshus, trekonstruksjon, gjenbruk av eksisterende bygg, og mye annet. Her er det også mye relevant i forhold til programmering da det var et stort fokus på endring av SKOK standard romprogram for skoler med bakgrunn i sambruk (arealbesparelse), og passivhus som også har påvirket planløsninger. 

Miriam Sivertsen, arkitekt, Spinn arkitekter AS

ca 40 min    
Fjellhamar skole             
Barneskole, idrettsbygg og torg er plassert på det gamle industriområdet til BMI Icopal.
På dagtid skal skolebygget, to flerbrukshaller og en svømmehall brukes til undervisning, og på ettermiddagene, kveldene og i helgene kan det benyttes av lokalbefolkningen.
Eline Fjellbirkeland, sivilarkitekt MNAL og Eli Haugen Sandnes, arkitekt MNAL, Arkitektkontoret GASA as.


ca 40 min   
Prosjekteksempler - tre skoler
Om skolens samfunnsrolle, som stedsutvikler, samt forhold knyttet til klimatiltak og innemiljø.
Bentsebrua skole presenteres av sivilarkitekt MNAL og partner Espen Schulze.
Fjell skole presenteres av sivilarkitekt SAR og partner Susanna Ahlander
Kautokeino skole presenteres av sivilarkitekt MNAL, partner og faglig leder Ola Roald

Alle fra Ola Roald AS Arkitektur

Ill: Vestli skole, Arkitektkontoret GASA. Foto: Eli Haugen Sandnes

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.