Frokostmøte
07. september 2023

Brød og miljø: inneklima og ombruk

Digitalt
08.00-10.00
NAL

Hvordan forbedre inneklima i skoler og barnehager?

Vi tilbringer ca. 90 % av livene våre innendørs, enten hjemme, i barnehage/skole, arbeidsplass eller sykehjem. Vi vet at våre barn og unge er blant de som kommer dårligst ut angående inneklima i sine omgivelser. Helse- og undervisningssektoren er mest å hente på å bedre inneklima! 

Ifølge en artikkel skrevet av Multiconsult i bygg.no i juni i år, er hodepine og konsentrasjonsvansker på grunn av dårlig inneklima i skolene hverdagen for minst 110.000 elever i 800 norske skoler 

  • Hvilke rammeverk gjelder for inneklima og hva bør du vite om dette? 
  • Hvordan bygge skoler og barnehager der våre barn og unge har bedre inneklima? 
  • Hvordan kan vi ha fokus på inneklima ved rehabilitering, transformasjon og ombruk av eksisterende bygg?

Dette er et opptak av frokostarrangementet 7. september 2023. (90 min).

Program (med forbehold om endringer) 

 

Velkommen 

Daniel Lund Godbolt, arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund 

Relevante forskrifter og definisjon inneklima 

Sverre B. Holøs, seniorforsker, SINTEF Community Bygninger og installasjoner   

Forskning inneklima og innemiljø  

Pernilla Bohlin Nizzetto, forskningsdirektør – Avdeling for miljøkjemi og helse, Klima og miljøinstituttet NILU   

Hvordan kan Svanemerking av bygg bidra - både på nybygg og rehabilitering?  

Anita Spjøtvold, miljørådgiver, Miljømerking Norge (Svanemerket)  

Case: Svanemerket barnehage, med fokus på gjenbruk og inneklima 

Helen Glindvad Kristensen, arkitekt, Gladsaxe kommune, Danmark 

Oppsummering/spørsmål 

Takk for i dag! 

 

Om Brød og miljø
Felles frokostmøter som møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød og miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna, Miljømerking Norge (Svanemerket), Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus i partnerskap. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner.

Foto: Helen Glindvad Kristensen