NAL-kurs
26. april 2022

Bærekraftig enebolig

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Mange ønsker seg enebolig, selv om stort tomteareal og generelt arealbehov gjerne gjør den til et lite bærekraftig valg. Hvordan kan en slik bolig utformes på en mer bærekraftig og samtidig attraktiv måte?

Kurset tar for seg til problemstillinger knyttet til arealbruk (fotavtrykk), utforming av uteområdet og stedstilpassing, materialet, lang levetid (design, material og håndverk som holder ut). Ombruk og gjenbruk av bygg, bygge deler og materialer, restaurering og renovering. Eksempler på nyskapende og inspirerende boligprosjekter blir presentert. Finnes det gode eksempler på boligområder med eneboliger som også har fellesfunksjoner? Hva med de mindre og mer nøkterne boligene, kan vi verdsette disse i større grad? Mikrohusene spisser problemstillingen og tilbyr en uvanlig men mer og mer populær løsning.

Materialbruk har en avgjørende innflytelse på bærekraften. Leire og halm er for vår generasjon relativ nye materialer i Norge. Meget sunne, og naturlige materialer, men også estetisk og varig? Ja, mener Rolf Jakobsen og Marco Zürn. Begge presenterer gode løsninger hvordan å bruke leire og halm, og gjerne i kombinasjon med tre. 
Om- og gjenbruk er anvendelig og lovende også ved eneboliger og fritidseiendom, viser Stian Schjelderup. Kurset er et opptak fra 26. april 2022.

 

Program

Tett og sentralt er ikke løsningen for alle - er den bærekrafige eneboligen mulig? (ca 50 min)

Det passer ikke for alle å bo sentralt og tett, tvert imot er  mange som er opptat av bærekraft glad i eneboligen sin. Innlegget belyser problemstllingen på generell basis, diskuterer påstanden og viser enkelte eksempler.

Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL, daglig leder, zero emission studio as, Oslo

 

Transformasjon av eldre eneboliger (ca 45 min)

Holdning, prosess og gjennomføring. Eksempler på boligrehabilitering og fra OPPTRE konkurransen Siri Moseng og Kaja Bergliot Poulsen, begge sivilarkitekter MNAL, Moseng Poulsen arkitektur as, Oslo

 

Bokvalitet i små hus - hvordan få mest mulig kvalitet på lite areal både ute og inne? (ca 45 min)

Bruk av, og hensyn til stedskvaliteter, varige materialer og nøysomhet.

4 prosjekteksempler

Philip Kvalbein Hauge, arkitekt MNAL, Kvalbein Korsøen Arkitektur, Bergen

 

Mikrohus - Små hus med stor frihet. (ca 20 min)

Nye boformer gir nye muligheter. Hva har trenden å by på som alternatv boform, og hvilken plass har den i fremtdens boligutvikling?

David Reiss-Andersen, Norsk Mikrohus, Oslo

 

Tre, halm og leire - gode materialer i bærekrafige boliger (ca 45 min)

Materialbruk utenom det vanlige, halm, tre og leire utfyller hverandre godt. Eksempler på løsninger for eneboliger som fungere i norsk klima og lovgiving.

Rolf Jakobsen, arkitekt, Gaia arkitekter, Tjøme

 

Single-family homes. In view of the past, what does its future look like? (ca 45 min)

Clay - The use of this healthy and climaneutral material is not only used in terms to regulate the indoor climate. In the medium term, clay could replace energy consuming bricks as a building material for lower buildings up to about four foors.

The Lehmhaus-project (translated: house of clay) has been running since 2019. The results of research work at the University of Dresden, Germany, will be implemented in the pilot which consists (among other details) entrely of load-bearing clay walls.

Marco Zürn, arkitekt, Stern Zürn Architekten, Basel, Sveits

 

Transformasjon, gjenbruk og robuste løsninger (ca 30 min)

Enebolig i Stavern – transformasjon av et dårlig 60-tallshus til moderne bolig for en familie på 5, og hytte i Tuddal, om gjenbruk av et 250 år gammelt stabbur, hjemmelagde massivtreelementer og varsomhet if. terrenget.

V/Stian Schjelderup, sivilarkitekt, Schjelderup Trondahl arkitekter as, Oslo

 

Tun + i flere versjoner gjennom 10 år (ca 30 min)

Tun + er et boligkonsept som har vært jobbet med på i flere tomter i Sogneforden over flere år. Prosjektet handler om tomtebruk, arealstørrelse, sonedeling, og forenklet bygging. Prosjektet er ikke ennå realisert, men en testbolig i Horten skal bygges nå!

v/Ola Roald, Sivilarkitekt MNAL/faglig leder Ola Roald arkitektur, Oslo/Tønsberg

 

 

Bilde: Enebolig Søre Titlestad, Kvalbein Korsøen arkitektur. Foto: Ingvild Festervoll Melien

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.