NAL-kurs
25. mai 2023

Regelverk i endring: fra byråkratisk hinder til krav om ombruk

Digitalt
ca 5,5 timers opptak-
NAL
Medlem
1825 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
2500 kr

Regelverk i endring: fra konvensjonelt til sirkulært gjennom regelverk, kartlegging, planlegging og ny anvisning av ombruksmaterialer. Møt fremoverlente jurister, ombruks- og sirkularitetseksperter og de framtidsrettede gründerne i den sirkulære byggenæringen.

Dette er et tettpakket og praktisk kurs for deg som jobber eller ønsker å jobbe med ombruk og sirkularitet i prosjektering.

Stikkord: Hvordan jobbe med ombruksmaterialer som prosjekterende? Perspektiver på, og måling av sirkularitet, regelverk etter endring i forskrift; hva skjer etter overgangsordningen opphører, ombrukskartlegging, ny anvisning fra Sintef kommer,  og hva med bestemmelser for arbeid på eksisterende bygg? Eksempler fra forbildeprogram.

Målsetting for kurset: Få bedre oversikt over feltet for ombruk, gjenbruk, gjennom regelverk og praksis, samt muligheter og begrensninger og juridiske råd. .

Målgruppe: kurset er egnet for alle prosjekterende som navigerer i regelverk som ikke er tilasset krav om gjenbruk, ombruk og sirkkularitet. Kurset er basert på erfaringer både fra jus og utvikling, og vil være nyttig for å argumentere for og navigere i denne måten å prosjektere og bygge på.

MERK: NAL anbefaler dette kurset i opptak, fordi innholdet stadig er høyaktuelt. Dette kurset fikk god oppslutning og glimrende tilbakemeldinger fra deltakerne. Prisen på dette opptaket er redusert til 50% av ordinær pris. Wildcard og studentmedlemmer er unntatt.


P R O G R A M
Velkommen ved NALs fagavdeling

Perspektiver på sirkularitet: på vei mot en fullsirkulær byggenæring? (ca 45 min)
- Hvorfor er sirkularitet et mål i seg selv?
- Sirkularitetsindeks: Hvordan måler vi sirkularitet i bygg?
- Erfaringer fra transformasjonsprosjekter
- Ambisjoner for pågåemde prosjekter
Erlend Seilskjær, arkitekt MNAL, FutureBuilt


Ombruk av brukte byggematerialer og bygningsdeler etter endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Nye muligheter, nye utfordringer og nye måter å tenke på. (ca 55 min)

Hva må prosjekterende vite om de siste endringene i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)? Det lettes på dokumentasjonskrav for å gjøre det mulig å ombruke/ gjenbruke byggematerialer og bygningsdeler.
Her belyses hvilke nye muligheter og praktiske utfordringer disse endringene skaper, som gjør at man kanskje må tenke litt nytt som prosjekterende arkitekt.
Bård K.H. Berge, senioradvokat, Arntzen de Besche advokatfirma

Ombrukskartlegging og redokumentasjon for økt ombruk (ca 60 min)
Med nytt krav om ombrukskartlegging, og ny frihet i omsetning av byggevarer, følger et håp og en forventning om å få til mer ombruk. Hvordan kan du oppfylle dagens regelverk og samtidig oppnå ombruk i praksis? Resirqel har utviklet kompetanse gjennom dokumentert ombruk i byggeprosjekter, en rekke forskningsprosjekter, og gjennom utvikling av nye prosedyrer for ombruk av byggevarer og ombrukskartlegging.
Lasse Kilvær, arkitekt, partner og ombruksrådgiver i Resirqel 

Hva skjer etter at overgangsordningene i TEK og SAK opphører? (ca 35 min)
Den 1.juli 2023 opphører overgangsordningene for endringene i  energi-, klima- og miljøkravene i TEK og SAK. 
I forbindelse med dette gis det en gjennomgang av kravene, dokumentasjonskrav og endringene i ansvaret for søker og prosjekterende.
Kjersti Cecilie Jensen og Anders Evjenth (1), Partnere og advokater, Bull & Co advokatfirma

Om bestemmelsene for arbeid på eksisterende bygg og endringer for å sikre mer bærekraftig og effektiv gjenbruk av bygg. Kort gjennomgang av når det kreves søknad ved arbeid på eksisterende bygg, og om gjeldende krav i TEK. (ca 50 min)
Kjersti Cecilie Jensen og Anders Evjenth (2), Partnere og advokater, Bull & Co advokatfirma


B6-kvartalet i Drammen – 
hvordan tilrettelgge for omruk i tidligfase ved å tenke ombruk fra start? (ca 30 min)
Astrid Humerlfelt, Georg Reitan, MAD arkitekter

Cases – sirkulær enebolig og transformasjonsprosjekt Chr. Kroghs gate 2 (ca 30 min)

Marit Justine Haugen, MNAL, med-grunnlegger og daglig leder, Haugen Zohar arkitekter

Q&A / refleksjoner / oppsummering (ca 15 min)


Foto Oskar Kadaksoo on Unsplash

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.