Konferanse
Fra: 24. oktober 2022
Til: 25. oktober 2022
Påmeldingsfrist 25. oktober 2023

Bylivkonferansen 2022

Digitalt
09.00-15.00
NAL
Medlem
750 kr
Ikke-medlem
750 kr

Fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekordfart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. Årets Bylivkonferanse handler om hensynsfull arealforvaltning og verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene. Dette er et opptak fra 24. og 25. oktober.

 

Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby

Bylivkonferansen 2022 skal utforske hvordan planverktøy, strategier for stedsutvikling og innbyggerinvolvering kan være løsninger for fremtidens fritidsbebyggelse. Disse spørsmålene er utgangspunkt for årets konferanse:

  • Hvilken betydning har fritidsbebyggelsen for samfunnsutviklingen i fjellområdene?
  • Hva er natur- og klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner?
  • Hvilke planverktøy kan brukes for å sikre en bærekraftig utvikling?
  • Hvordan kan samspillet mellom fastboende og fritidsinnbyggere bli en ressurs for lokal utvikling?

Konferansen vil presentere eksempler på hvordan arkitektur kan utfordre ideene våre om hva en hytte er og hvordan vi kan tilrettelegge for et mangfoldig hyttetilbud som også forvalter naturen på en klok måte.

Konferansen er relevant for planleggere, grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere, politikere, naturforvaltere, arkitekter, landskapsarkitekter og alle andre som jobber med eller interesserer seg for stedsutvikling.

I tillegg til plenumsforedrag og parallellsesjoner blir det befaringer. Få påfyll av matnyttig kunnskap og inspirasjon og bli med i den tverrfaglige diskusjonen. 

Tid: 24. - 25. oktober 2022
Sted: Radisson Blu Beitostølen

PROGRAM

MANDAG 24. OKTOBER

Konferanse, opptak ca 3 timer

VELKOMMEN OG ÅPNING

Margit og Solveig Onstad – unge talenter som viser oss tradisjonen med historie, sang og langeleik

 

Even Alexander Hagen, fylkesordfører Innlandet fylkeskommune

Odd Erik Holden, ordfører Øystre Slidre kommune

Marit Lofsnes Mellingen, direktør Distriktssenteret

Bård Sødal Grasbekk, leder Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund

Konferansier Olav Brostrup Müller

BOLK 1 – FRA STØLSGREND TIL DELTIDSBYGD OG HYTTEBY
Om utmark i endring

Bjørn Egil Flø, forsker, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Om «Hytteparadokset»

Hilde Lysengen Havro, redaktør i Avisa Valdres

Lokal forankring og byggeskikk

Ole Aastad Bråten, etnolog, Valdresmusea

Arealplanlegging og naturhensyn

Kristin Karlbom Dahle, Asplan Viak

Arkitektur og stedsutvikling i fjellet (video)

Gaute Brochmann, arkitekt MNAL, redaktør i Arkitektur N

Sosial bærekraft – forholdet mellom de fastboende og fritidsinnbyggerne

Veronica Blumenthal, seniorforsker ved Østlandsforskning, Høyskolen i Innlandet

Planlegging av fritidsbebyggelse – Ny veileder for styrket bærekraft

Lise C. Solbakken, utredningsleder, Kommunal- og distriktsdepartementet

 

TIRSDAG 25. OKTOBER

Opptak ca 3 timer

BOLK 3 VERKTØYKASSE. 

Parallell sesjon A 

A. Fjellbygd eller feriefjell. Hvordan sikre ønsket samfunnsutvikling gjennom kommunal planlegging?

Hyttelandsbyene blir stadig flere. Fjellbygdene har blitt et rekreasjonssted for folk i befolkningstette områder. Mellom fjellnatur og beitende sau, godvær og klimaendringer, urbane markedskrefter og rurale bygdesamfunn, utbyggingsinteresser og tradisjonelle primærnæringer, der står kommunene. Børa er tung, ansvaret stort. Er det egentlig plass til alle? Har vi evne og vilje til nødvendig politisk styring? Hvordan sikre ønsket samfunnsutvikling gjennom kommunal planlegging?

Parallellsesjonen ledes av Øystre Slidre kommune og Innlandet fylkeskommune

BOLK 4 – FORBILDEPROSJEKTER

Et utvalg prosjekter som er realisert eller under planlegging som på ulike måter tenker nytt om stedsutvikling i fjellområdene og hvordan fritidsboliger utvikles.

Åseral kommune – ny strategi for fritidsboligutbygging
Kari Røynlid, kommuneplanlegger i Åseral kommune
Ruben Bortelid, Bortelid utmarkslag
Adrian Rove Norgård og Kristine Strøm-Gundersen, arkitekter, Lundhagem
Åneggagrenda – hytteklyngen i Rennebu
Katy Chada, sivilarkitekt MNAL, partner og daglig leder Pir II arkitekter
Fortetting og forsterkning – Tuv i Hemsedal og Taubanen på Geilo
John Arne Bjerknes, arkitekt MNAL og seniorpartner i Nordic
Grønn og sømløs mobilitet – Norefjell
Ellen Anne Bye, prosjektleder, avdeling for plan og utvikling, Krødsherad kommune
Fremtidens smartfjellbygd – Hemsedal
Åste Kristine Ullring Holtan, M. arch MNAL, arealplanlegger i Hemsedal kommune
Aksel Borgen,  M. arch MNAL, daglig leder Etyde arkitekter

Panelsamtale og avrunding

 

VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN

Konferansen holdes på Radisson Blu Beitostølen.

Beitostølen har utviklet seg fra å være et stølsområde til å bli det største tettstedet i kommunen, en hytteby på grensen til Jotunheimen Nasjonalpark. Beitostølen rammer på mange måter inn temaet for årets konferanse.

Arrangør er Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret, Innlandet fylkeskommune og Øystre Slidre kommune

 

Fotokreditering: Nicolay Flaaten www.bookingservice.com

Les mer om konferansens tema og foredragsholdere:
Å bygge en fjellandsby – perspektiver på stedsutvikling

Hvor mange flere fritidsboliger tåler utmarka?
Besøksforvaltning – hvorfor og hvordan?

Mer om parallellsesjonene på Bylivkonferansen

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.