Seminar
06. desember 2023
Påmeldingsfrist 05. desember 2023

AI, tek, miljø og fremtidens design

Arkitektenes hus og direkte strømming
08.30-11.00
NAL

Strømmingen kan følges her.

På dette gratisseminaret får du høre om trender i teknologi og AI, og hvordan du som arkitekt kan utnytte data og bruke digitale hjelpemidler for å sikre høy kvalitet på leveranse i prosjekter.

Vi håper seminaret vil kunne deg gi litt mer innsikt i:  

  • AI - status samt fordeler og ulemper 
  • Hvordan bruke teknologiske løsninger for å levere på spesifikke betingelser 
  • Hvordan utnytte parametrisk design 
  • Hvordan bruke teknologi for å kunne ta bedre beslutninger
  • Betydningen av god datakraft og datakvalitet i BIM 

I pausene er det mulig å prøve VR- og AR-produkter og profesjonelle arbeidsstasjoner. Utstyr fra Lenovo.  

Praktiske opplysninger: 
Arrangementet foregår i Arkitektenes hus i Josefines gate 34 i Oslo. Vi serverer frokost og kaffe fra 08.00. Du kan også delta via strømming. 

Det er gratis å delta, men du må melde deg på. Maks antall fysisk deltakere vil være 80 personer.

Program:  

08.30 Velkommen
Peter Rånås, markedssjef, NAL 

08.35 Kunstig intelligens – fordeler og ulemper 
Kai Reaver, fagsjef NAL 

08.55 Kunstig intelligens og hvordan datakraft påvirker resultatet 
Fremtidig arbeidsflyt og hvordan utnytte mulighetene! 
Johan Steffensen, Manager Nordic Workstation & Solutions, Lenovo 

09.15 AI og BIM - endring i arkitektpraksis 
Få verdifulle innsikter i påvirkningen av kunstig intelligens på BIM (Building Information Modeling). Forstå den avgjørende rollen kunstig intelligens spiller innen arkitektur og betydningen av datakvalitet. Naviger gjennom utfordringene som arkitektpraksiser møter i et skiftende landskap og oppdag de ulike mulighetene som AI-drevne BIM-verktøy gir. 
Kamil Szczesny, løsningsarkitekt hos Nordic BIM Group 

09.35 – 09.50 Pause 

09.50 Fra prosjektutvikling til produktutvikling 
Vi ser på hvordan optimalisere prosjekter! 
Med smarte AI verktøy og spisskompetanse kan bransjen vår ta to steg inn i fremtiden og gjøre ting bedre. Algoritmene i parameterverktøyet Parallelo finner mer salgbart areal i store boligprosjekter og tegner automatisk ut leilighetsplaner med de størrelser, former og leilighetsmiks du ønsker. Leiligheten blir produktet og legger grunnlaget for alt arbeid som skjer i planprosesser og arkitektens arbeid med byutvikling og bygningsvolum.  
Lars Eirik Ulseth, CSO, Parallelo 

10.10 Digitale trender 
Forventninger fra kunder og hvordan teknologien kan gi konkurransefortrinn 
Det blir konkrete eksempler for inspirasjon  
Johan Steffensen, Manager Nordic Workstation & Solutions, Lenovo 

10.30 – 11.00 Mulig å prøve produkter innen VR, AR, og profesjonelle arbeidsstasjoner. 
Utstyr fra Lenovo. Mingel, og samtale med foredragsholdere. 

11.00 - Slutt 

Bilde:  Gerd Altmann fra Pixabay