Seminar
23. april 2024

Bevaring og tilbygg

09.00-15.00
NAL
Medlem
500 kr

Bevaring og tilbygg er et heldagsseminar for arkitekter og andre prosjekterende med interesse for bygningsvern, og som arbeider med istandsetting, tilbygg og påbygg av verneverdige og bevaringsverdige bygg. 

Seminaret vil gi en grunnleggende introduksjon til lokal stilhistorie, myndighetsrollen og vernefilosofien som underbygger skjønnsmessige vurderinger hos saksbehandlere. Seminaret har som mål å gjøre prosjekterende bedre rustet til å ta valg i møte med eldre bygg og få større forståelse for verneverdier og forvaltningen.

Sted: Museene i Akershus, Strømsveien 74, 2010 Strømmen
Påmelding på MiAs sider (via meld meg på-knappen på denne siden).

Seminaret arrangeres av Museene i Akershus i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Program

09:00 - 09:15 Velkommen ved Akershus bygningsvernsenter og NAL

09:15 - 10:00 Arkitektur og stilhistorie i Akershus - hjelp hva har jeg? ved Vegard Røhme, Akershus bygningsvernsenter

Pause

10:15 - 11:00 Myndigheter og lover - hvordan fungerer kulturminneforvaltningen? ved Camilla Plocinski Nilsen, Akershus fylkeskommune

Pause

11:15 - 12:00 Vernefilosofi - fra Venezia Chartreret til Riksantikvarens bystrategi - holdninger og holdningsendring ved Vidar Trædal, Byantikvaren i Oslo

12:00 - 12: 30 Lunsj - det serveres en enkel lunsj (gi beskjed om allergier til christel.grondahl@mia.no)

12:30 - 13:15  Skjønnsmessig vurdering  – beslutningsprosesser og saksbehandling ved Camilla Plocinski Nilsen

Pause

13:30 - 14:30 Eksempler og diskusjon - fortolkning av rammeverk og prinsipper - alle

14:30 - 15:00 Oppsummering og avslutning ved Ona Flindall, Akershus bygningsvernsenter

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.