Frokostmøte
06. juni 2023

Brød og miljø: Naturmangfold og arealnøytralitet – hva betyr det i praksis?

Digitalt
08:30-10:00
NAL

I desember 2022 kom verdens ledere sammen og ble enige om en historisk naturavtale. Blant hovedmålene er 30 prosent vern av både naturområdene på land og til vanns innen 2030, samt et mål om å effektivt restaurere 30 prosent av degraderte økosystem. Ifølge FNs naturpanel er arealendring den største trusselen mot naturmangfoldet i verden, men på den positive siden vil reduksjon av arealbruksendringer både bidra til naturmangfold og reduserte klimagassutslipp. 

I forrige Brød og miljø-arrangement hadde vi fokus på naturmangfold i by og byutvikling på naturens premisser. I dette arrangementet setter vi fokus på å forstå naturmangfold og arealnøytralitet – også i semi-urbane og rurale strøk. Vi vil få et overblikk over metoder til å jobbe med naturregnskap, arealregnskap, både fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Hva slags virkemidler kan tas i bruk for å tilføre natur økonomisk verdi, og hva er de største utfordringene? Hva slags rolle kan arkitekter ta i møte med disse komplekse og viktige prosessene?

 

PROGRAM (med forbehold om endringer)

08.00-08.30 Frokost

08.30-08.35 Velkommen,

Eva Storrusten, Arkitekt MNAL, Fagrådgiver Norske Arkitekters Landsforbund

08.35-08.55 Intro. Naturmangfold og arealnøytralitet. Hvordan skal det tas faglige og politiske beslutninger?

Gro Sandkjær Hansen, Professor Oslo Met / NMBU, Oslo Met

08.55-09.10 Naturregnskap – pilot for prosjektbasert naturegnskap, Heiko Liebel, økolog, Asplan Viak.

09.10-09.25 CASE 1 Hva er de praktiske utfordringene når man jobber med arealnøytralitet?

Ane Tingstad Grav, samfunnsgeograf og arealplanlegger i Nordre Follo kommune.

09.25-09.40 CASE 2 Møllendal Elvepark - hvordan kunnskapsbasert prosjektutvikling kan gi plass til flere arter enn mennesker.

Haakon Rasmussen, Arkitekt MNAL og partner 3RW Arkitekter.

09.40 Spørsmål og samtale

10.00 Slutt

 

Om Brød & Miljø

Felles frokostmøter som møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. 

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna, Miljømerking Norge (Svanemerket), Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus i partnerskap. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner

 

Fotokreditering: Nordre Follo Kommune