NAL Kurs
23. september 2020

Design for grønn mobilitet

Digitalt
09:00-16:00
Medlem
2990 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4200 kr

Grønn mobilitet dreier seg om alt fra visjoner ved byplanlegging, utvikling av løsninger for plassering av biler og sykler til løsninger for kollektivtrafikk og ikke minst gange. Kurset handler om hvordan planlegge og designe for å integrere transportmidler i hverdagsarkitekturen, på en bærekraftig og gjennomtenkt måte.

Arkitekter og designere, planleggere og landskapsarkitekter er involvert i utforming av stasjoner for tog, t-bane og buss/trikk, parkeringshus, pendlerparkering, ladestasjon for el-biler, sykler samt utforming av gater og plasser med tanke på tilrettelegging for alle brukergrupper. Kurset tar for seg arkitektur, landskapsarkitektur og design for grønn mobilitet knyttet til persontransport - transport av mennesker med tog, bil, buss, sykkel mm.

Vi har invitert et variert knippe av fagpersoner for å belyse både omfanget, kompleksitet og noen av utfordringene knyttet til planlegging, prosjektering og detaljering av løsninger for grønn mobilitet. Det blir også presentert eksempler på løsninger for sykler, parkering av biler og kollektivtransport (tog og buss).

Målsetting med kurset: Inspirasjon og matnyttig kunnskap om detaljering for grønn mobilitet, gjennom presentasjon av erfaringer og eksempler.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, designere, byggherrer og andre interesserte.
Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Barbara Hasenmüller, Michael Lommertz/Bollinger og Grohmann, og FutureBuilt.

OM NETTKURSET DESIGN FOR GRØNN MOBILITET
Nettkurset "Design for grønn mobilitet" er et opptak av kurset som ble holdt 23. september 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

PROGRAM:

Ca 30 minutter
Kollektivtrafikk etter Korona
Korona-pandemien har vist oss helt nye utfordringer i kollektivtrafikken. Samtidig er bruk av offentlige transportmidler ut fra klimaperspektivet viktigere enn noen gang før. Hvordan klarer vi balansegangen mellom smittebegrensning, daglig transportbehov, hjemmekontor, lønnsomhet og miljøhensyn?
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft

Ca 15 minutter
Grønn mobilitet og FutureBuilt
Hvordan tilrettelegge for en kortreist hverdag, hvor det å gå, sykle eller reise kollektivt er et naturlig valg? Eksempler fra forbildeprosjektene og presentasjon av relevante veiledere, v/Pia Bodahl, kommunikasjonsleder Futurebuilt

Ca 45 minutter
Det planlegges for en ny tetthet og bymessighet på Fornebu. Hva skjer når gående og syklende prioriteres?Om muligheter og utfordringer i prosessen. Presentasjon av Nansenløkka på Fornebu med fokus på fellesskap, urbant landbruk og grønn mobilitet. Et lite innblikk i Landbrukskvartalet i Oslo og bilfritt byliv. Begge er Futurebuilt -prosjekter. 
v/Siri Lundestad, arkitekt, Transborder studio, Oslo

Ca 30 minutter
Sykkel i byen
Mengder av gamle sykler som tidligere hopet seg opp rundt stasjonene er ikke lenger ønskelig. Mange har i dag dyre elsykler og trenger sikker oppbevaring av disse på dagstid. Moderne sykkel-hoteller bidrar både til sikker oppbevaring og til et ryddigere bybilde. Vi får presentert eksempler på nyere sykkelhotell og prinsippene bak.
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft

Ca 45 minutter
Mobilitet i fremtidens bærekraftige byer
Mobiliteten er i stadig endring og nye teknologier har innvirkninger på fremtidens byer. Hvordan vil vi reise fremtiden og hvordan kan vi planlegge byrommene for disse endringene? 
v/Øystein Berge, samfunnsøkonom, COWI

Ca 30 minutter
Trondheim Stasjonssenter
v/Thomas Grave-Larsen, Head of infrastruktur, Arkitekt MAA, Arkitema, København

Ca 45 minutter
Vision for fremtidens bærekraftige metro
v/Thomas Grave-Larsen, Head of infrastruktur, Arkitekt MAA, Arkitema, København

Ca 45 minutter
Mobilitet som arkitektur
v/Iwan Thomson, landskapsarkitekt, Lala Tøyen, Oslo

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.