NAL-kurs
03. mai 2022

Å tegne sirkulære bygg

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Bygninger med lang levetid, riktig bruk og lukkede kretsløp er et sentralt mål i den sirkulære økonomien. Hvordan kan arkitekten bidra til økt ombruk av materialer, design for demontering og optimalisert ressursbruk? Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Futurebuilt

Arkitekten har en nøkkelrolle i design- og prosjekteringsfasen, og et ansvar for å bidra klimavennlige og sirkulære løsninger. Hvilken innsikt kreves av arkitekten for å ivareta sin rolle som sentral premissleverandør og verdiskaper i byggeprosessen? Kurset vil gi en innføring i premisser for sirkulære bygg og bærekraftig arkitektur, innovasjon og ombruk av ulike materialer, design for demontering og optimalisert materialbruk. Prosjekter fra norske og danske arkitekter presenteres. Dette kurset er et opptak fra 3. mai 2022.

 

PROGRAM

ca 5 min

Velkommen

Perann Sylvia Stokke, fagrådgiver, Norske arkitekters landsforbund


ca 30 min

Ombruk, ombrukbarhet og endringsdyktighet. Begreper innen sirkulære bygg

Anne Sigrid Nordby, spesialrådgiver, Gjenbrukbar AS


ca 30 min

Arkitekten og det sirkulære

Åshild Wangensteen Bjørvik, MAD

Arkitekt, partner & daglig leder Oslo


ca 20 min

Sirkulær materialhåndtering i Breeam Nor 6.0

Anne Solgaard, fagsjef, Grønn Byggallianse


ca 15 min

Digital design med ombruksmaterialer
Ombruk er en sentral del av omstillingen til sirkulær økonomi, men arkitekten mangler verktøy. Hvordan kan teknologi muliggjøre overgangen mellom fysiske materialer og arkitektens digitale arbeidspraksis?
Håkon Toth og Brede Stokland, arkitekter og partnere i Vriml


ca 25 min

Ombruk og sirkulær økonomi – forslag til endringer og kommende endringer i regelverket

Ingunn Marton, senioringeniør, Direktoratet for Byggkvalitet, DiBk


ca 30 min

Kriterier for sirkulære bygg - FutureBuilt

Erlend Seilskjær, arkitekt MNAL, fagrådgiver, FutureBuilt

ca 30 min

Arkitekter på byggevarenes Fretex

I dagens bransje er samspillet mellom ombrukskartlegger, ombruksrådgiver, marked og arkitekt viktig for å gjennomføre ombruk. Hvordan kan arkitekter gå frem, og hva kan dagens og morgendagens ombruksbutikk tilby?
Lasse Kilvær, arkitekt og partner i Resirqel


ca 30 min

Fra identitetsløst mursteinsavfall til byggevarer med sjel

Jorunn Tyssø, produktdesigner og partner, Høine


ca 30 min
Før den første streken - samspill arkitekt og byggherre

Hva bør være på plass før den første streken tegnes? 
Byggherrens erfaringer/refleksjoner fra sirkulære prosjekt (KA23 og HasleTre)

Hvilken rolle bør en byggherre ta for å sikre sirkulære prosjekt og hvilke premisser/ambisjoner bør settes? Hvordan kan arkitekten være en god rådgiver i tidligfase sirkulære prosjekt? Felles forståelse og godt samarbeid er kritisk i sirkulære prosjekt

Jennifer Lamson, Energi- og miljørådgiver, Høegh Eiendom

ca 30 min

Circle house Århus

I en forstad til Aarhus skal Leierbo bygge 60 nye familieboliger. Dette blir verdens første allmenne boliger, som er bygget efter sirkulære prinsipper. Det er en «Fællestegnestue», bestående av 3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten, som er arkitektene bak skisseprosjektet. Circle House-projektet har også til formål at utvikle og formidle kunnskap om sirkulært byggeri i hele byggebransjen.

Søren Nielsen, partner, arkitekt maa, Vandkunsten

 

Kreditering: NAL

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.