Folk
Publisert 06. april 21
Av: Børge Sildnes

- Det skjer mye utenfor byene

NALs nye styremedlem Navid Navid er kommunearkitekt i Meløy i Nordland. Han ser stort potensial for å påvirke arkitekturen i distriktene gjennom dialog med lokalsamfunn og kommunal forvaltning.

Publisert 06.04.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Navid Navid, foto: Espen Stokke
Foto: Espen Stokke

Ingen arkitekter er like, tenker likt eller har den samme erfaringen rundt om i landet. Med NAL har vi anledning til å samles under en felles interesse og styrke det mangfoldet.

Navid Navid, styremedlem i Norske arkitekters landsforbund

Navn: Navid Navid

Alder: 35

Bosted: Ramberg, Lofoten

Utdanning: Master i arkitektur fra AHO (2013), og etterutdanning i byromsfornyelse i regi av arkitektkontoret EMBT og det polytekniske universitetet i Catalonia (2015)

Jobb: Kombinerer egen praksis i StudioNN og er ansatt i 60 prosent stilling som kommunearkitekt i Meløy kommune.

Medlem i NAL siden: 2020

Hvorfor ville du være med i NALs styre?
Det skjer mye utenfor byene som jeg ønsket å sette mer søkelys på. I min hverdag er det der arkitektens kompetanse og verktøykasse møter lokalsamfunn og kommunal forvaltning at rammene for arkitektur har størst potensial for å bli påvirket. Jeg syns det er spesielt viktig at NAL tar en aktiv og toneangivende rolle med tanke på dette. Ved å være med i styret håper jeg å kunne farge diskusjonene med den erfaringen jeg har.

Etter din mening, hva er de viktigste NAL-sakene fremover?
Fagfeltet vårt blir ikke mindre sammensatt med tiden. Arkitektens erfaring og kunnskap utover arkitektur blir et av de viktigste bidragene i den fremtidige samfunnsutviklingen. For meg er det viktig at NAL engasjerer seg med en tydelig stemme i de sakene som påvirker nedslagsfeltet vårt. Samarbeidet rundt en felles arkitekturpolitisk plattform for å få større påvirkningskraft og politisk gehør blir veldig viktig videre. Den rollen og autoriteten som arkitekter får fremover tror jeg henger tett sammen med hva slags byggverk og arkitektur vi kan forvente å oppleve i fremtiden.

Hvorfor er det viktig å være medlem i NAL?
Ingen arkitekter er like, tenker likt eller har den samme erfaringen rundt om i landet. Med NAL har vi anledning til å samles under en felles interesse og styrke det mangfoldet. Som organisasjon er det viktig å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Med flere medlemmer blir den stemmen både viktigere og mer relevant.