Bylivsenteret
Publisert 10. september 21
Av: Annicken Vargel

Imponert av Bylivsenteret

Ola Elvestuen (V) var i dag på besøk hos Norske arkitekters landsforbund, for å få en oppdatering på arbeidet i Bylivsenteret. - Det er imponerende hva Bylivsenteret har oppnådd, sier Elvestuen.

Publisert 10.09.2021
Av: Annicken Vargel
Fra venstre: Lise Larstuvold, ansvarlig Bylivsenteret, Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver, Camilla Moneta, fagsjef, Ola Elvestuen, Venstre, Kari Bucher, generalsekretær Foto: NAL
Fra venstre: Lise Larstuvold, ansvarlig Bylivsenteret, Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver, Camilla Moneta, fagsjef, Ola Elvestuen, Venstre, Kari Bucher, generalsekretær Foto: NAL

- Det var i sin tid Ola Elvestuen som fikk satt Bylivsenteret på den politiske agendaen og inn på statsbudsjettet, sier generalsekretær Kari Bucher.

- Byutviklingssenteret har jo utviklet seg en god del siden den gang, så det var viktig for NAL å få gitt ham en status – så han fikk se hvordan det går med babyen hans. Vi har blant nå et strategisk råd, som er bredt sammensatt med kompetanse både i stat og kommune. Det befester jo posisjonen vår, å kunne ha denne strategiske forankringen. Noe annet vi i stadig større grad har satt på agendaen, er bærekraftig utvikling. Både behovene, og de politiske kravene, blir flere – og her trenger kommunene kompetanse og gode forbilder, som Bylivsenteret kan bidra med.

Bylivsenterets viktigste funksjon er å tilby faglige råd og veiledning til kommuner, arkitekter og andre fagfolk. Senteret er et redskap for fylkeskommuner og det øvrige at statlige virkemiddelapparat, og fungerer som en strategisk rådgiver for kommuner som ønsker bistand i sitt arbeid. I tillegg til rådgivning og formidling av kunnskap, tilbyr senteret deltakelse i nettverk, kurs og konferanser.

- Bylivsenteret har i løpet av fem år utviklet seg til en viktig støttespiller for norske kommuner, sier Ola Elvestuen.
- Kommunene har jo ikke selv denne ekspertisen, og skal for så vidt heller ikke ha det, og da er det helt avgjørende at de kan ha tilgang på denne kompetansen og bruke Bylivsenteret som støttespillere i sine byuvtiklingsprosjekter. Det som gjør at Bylivsenteret utmerker seg, er at de spiller på lag med de forutsetningen – og de naturlige kvalitetene – som allerede er på stedet. Det er kjempeviktig, og noe som bare vil få større og større betydning fremover.
Bylivsenteret får statlig støtte over statsbudsjettet, og Elvestuen ønsker nå å arbeide for at denne skal bli utvidet.

- Vi må sørge for at Bylivsenteret får utvikle seg videre, at vi løfter Bylivsenteret opp ett nivå – og da må vi sørge for at de også har den statlige støtten for å gjøre det. Det blir en oppgave for neste Storting – og jeg lover at jeg skal gå foran i det arbeidet.