NAL mener
Publisert 03. mai 22
Av: Annicken Vargel

Etterlyser bedre informasjon fra PBE

- Denne saken har skapt mye uro blant arkitekter og utbyggere, og vi skulle ønske at PBE hadde vært tidligere - og tydeligere - ute med informasjon, sier president Adnan Harambasic om midlertidig byggeforbud og revideringen av småhusplanen i Oslo.

Publisert 03.05.2022
Av: Annicken Vargel
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL

Oslo arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund har fått henvendelser fra enkeltmedlemmer og kontorer som er personlig berørte av det midlertidige forbudet mot tiltak hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo i forbindelse med revidering av småhusplanen.

Vi har sammen med Arkitektbedriftene gjennomført en medlemsundersøkelse for å kartlegge hvor mange som rames, og de foreløpige resultatene viser at 35 kontorer i Oslo har prosjekter innenfor småhusplanen som rammes av forbudet mot tiltak, for de fleste er omfanget 1-5 prosjekter.

- Vi har stor forståelse for at dette oppleves som dramatisk for de arkitektene som blir berørte, sier Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund.

Arkitektbedriftene har også undersøkt den juridiske siden av det midlertidige forbudet mot tiltak, og konklusjonen er at PBE har loven på sin side.

Avdelingsdirektør Hanne Høybach i PBE skriver i dagens Aftenposten at tiltaket medfører relativt vide unntak og at flesteparten av sakene de behandler innen småhusplanen i dag, faller inn under nettopp disse unntakene.

- Denne saken har skapt mye uro blant arkitekter og utbyggere, og vi skulle ønske at PBE hadde vært tidligere - og tydeligere - ute med informasjon, sier Harambasic.

Varselet om midlertidig forbud mot tiltak er ute på høring fram til 4. mai, og PBE ønsker seg innspill både på dette og revideringen av selve planen.
Revideringen av småhusplanen har høringsfrist 30. mai og NAL jobber med et høringssvar.