Folk
Publisert 26. januar 22
Av: Børge Sildnes

Nærmere medlemmenes hjerte

Gunn Torill Rike Johansen er leder i Agder arkitektforening, lokalforeningen for 123 NAL-medlemmer.

Publisert 26.01.2022
Av: Børge Sildnes
Gunn Torill Rike Johansen, leder i Agder arkitektforening. Foto: privat
Gunn Torill Rike Johansen, leder i Agder arkitektforening. Foto: privat

- Hva slags bakgrunn har du og hvordan havnet du der du er nå?

- Jeg kommer fra Sørlandet opprinnelig og dro ut i verden som 18-åring for så å vende tilbake tjue år senere. Arkitektutdannelsen fikk jeg i Århus og Bergen fra 2000 til 2006. Etter å ha jobbet hos PABAS arkitekter og rådgivende ingeniører i Bærum i tre år og deretter hos AART Architects i Oslo og Østfold i fire og et halvt år, så lengtet jeg «hjemover». Da begynte jeg hos BGM arkitekter i Grimstad.

- Kan du si litt om jobben din og kontoret du er på?

- Vi er et laglig lite kontor med fire sivilarkitekter, én ingeniør/arealplanlegger, regnskapsfører og to omskolerte byggmestere. Vi tar på oss alle mulige oppdrag i hele landet. Firmaets eier og daglige leder, Bengt G. Michalsen, reiser mye rundt i landet og holder kurs og foredrag om blant annet bygging i massivtre, energidesign og klimavennlig byggeri. Han kommer stadig hjem med nye, litt utenom det vanlige, forespørsler og oppdrag, som gjør hverdagen ekstra eksotisk her på rivieraen. Vi har samlet erfaring fra nær sagt alle skalaer og faser og har utviklet, bygget og solgt en del boligprosjekter på egen hånd også.

- Hvorfor ville du bli leder i Agder arkitektforening?

- Tja, jeg har vært med i styret i AAF omtrent siden jeg flyttet tilbake til Sørlandet og ble etter hvert bedt om å ta over ledervervet. Vips, så har tida flydd, og jeg har sittet som leder mye lengre enn jeg trodde jeg skulle. Det er blitt meg fortalt at jeg er et "foreningsmenneske", og det stemmer nok. Jeg havner stadig i diverse styrer. Har vel egentlig til enhver tid både lyst og ikke lyst til å være leder. Jeg har nok ligget litt lavt i terrenget i min tid i Agder arkitektforening og er veldig glad for bidragene fra og engasjementet hos de andre i styret. I utgangspunktet er dette et optimalt verv å ha for å bygge nettverk og for å ha nærkontakt med alt som rører seg i NAL og lokalforeningene landet rundt. Jeg lærer stadig.

- Hva bli det viktigste sakene for lokalforeningen de kommende månedene?

- Det blir antakelig sommerfesten. Haha, nei da! Jo da. Nei da, men det har unektelig vært litt stillere i foreningsarbeidet lokalt under koronatiden, så det viktigste blir å komme ut av hulene og inn på banen igjen. Om ikke annet med nettbaserte arrangementer. Det mangler ikke på gode ideer og verdige aktiviteter vi kunne foretatt oss, så det handler om navigasjon og prioriteringer, tenker jeg.

- Hvorfor er det viktig å ha en lokalforening?

- Jeg opplever at lokalforeningene ofte befinner seg nærmere medlemmenes hjerte enn NAL sentralt. Vi skal ideelt sett ta for oss det som er medlemmenes ønsker og interesser og her ligger mye i det lokale og vårt daglige virke rundt om i landet, selvsagt.

- Er det noe du synes dere og andre lokalforeninger bør bli flinkere på?

- Jeg tenker vi må bli bedre på å få formidlet ut til medlemmene hva NAL allerede har av ressurser, som er fritt tilgjengelig for dem – for eksempel biblioteket – og hva NAL bruker tid og penger på. Vi i styret må og bli flinkere til å benytte oss av de mange sentrale kreftene og arbeidet som legges ned der til å styrke vårt lokale tilbud. Vi trenger heller ikke å sitte på hver vår tue og finne opp hver vår dype tallerken på fritida. Lokalforeningene kan dra veksler på hverandre i langt høyere grad enn hva som har vært gjort til nå. Med våre nå månedlige lokalledermøter via Teams begynner vi å bli kjent med hverandre og tilgjengeligheten til samarbeid har økt betraktelig. Vi sitter med mange av de samme visjonene og utfordringene rundt om i landet, og jeg har stor tro på at vi kan bli mer effektive og relevante sammen.