I media
Publisert 01. september 23
Av: Børge Sildnes

Aftenposten-debatt: Hvorfor bygger vi stygge skoler?

President Adnan Harambasic i Arkitektforbundet mener Aftenposten-spaltist Kjetil Rolness har et utdatert syn på hva arkitekten kan bestemme når fellesskapets bygg settes opp.

Publisert 01.09.2023
Av: Børge Sildnes
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL

Hvorfor bygger vi stygge skoler? Det korte svaret er: på grunn av måten det offentlige bestiller byggene på.

Dette skriver NAL-president Adnan Harambasic i et debattinnlegg i Aftenposten 1. september. Bakgrunnen er spaltist Kjetil Rolness' kommentar om Voldsløkka skole i Oslo.

Harambasic mener målet om lavest pris i offentlige anskaffelser gjør at beslutningsprosesser blir mer lukkede og utilgjengelige for befolkningen, og skriver:

– Vi må ta oss tid til først å finne ut hvordan fellesskapets bygg skal se ut og hvordan de skal forholde seg til sine omgivelser, før vi går løs på tekniske utfordringer. Det er bare mulig gjennom en åpen og demokratisk prosess med reell medvirkningsmulighet.