Folk
Publisert 18. juni 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Lise Fadnes

Lise Fadnes er lokalforeningsleder i Sogn og Fjordane arkitektlag for å påvirke arkitekters rammevilkår.

Publisert 18.06.2023
Av: Annicken Vargel
Lise Fadnes, Sogn og Fjordane arkitektlag
Lise Fadnes, Sogn og Fjordane arkitektlag

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i NAL?
— Jeg har valgt å engasjere meg for å bli bedre kjent med det arbeidet NAL gjør, og jeg syns det er spennende å få mulighet til å påvirke noen av rammevilkårene vi arkitekter jobber under. Jeg har også et ønske om å få bedre oversikt over hva som skjer i fylket (gamle Sogn og Fjordane) og kanskje legge til rette for mer samarbeid lokalt mellom de ulike arkitektkontorene. Det er store avstander mellom kontorene i fylket, så det er utfordrende, men håpet er å bli bedre kjent i løpet av de tre årene jeg er engasjert som leder.

Hva får du faglig ut av arbeidet som lokalforeningsleder?
— Jeg blir kjent med arkitekter fra andre deler av landet, hva de jobber med og hva de ulike lokalforeningene får til i sine nærområder.

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt noen hobbyer/interesser du vil dele litt om?
— Jeg har vært heldig med å få jobbe med stort og smått, alt fra eneboliger til skoler og større leilighetsbygg, og er delaktig i alt fra konseptfase til oppfølging på byggeplass. Jeg bor i Sogndal og er heldig som har fjell og natur tett på. Utenom å jobbe som arkitekt liker jeg å stå på brett, sykle og buldre og finne insekter under steiner med barna.