Om NAL
Publisert 11. mars 24
Av: Børge Sildnes

Arkitektforbundet søker styremedlemmer og president

Er du engasjert i arkitektenes vilkår og stilling i byggebransjen? Har du lyst til å bidra til økt synlighet og oppmerksomhet om arkitektur? Vi søker nye kloke hoder som kan være med og påvirke NALs arbeid, enten som president eller som styremedlem.

Publisert 11.03.2024
Av: Børge Sildnes
Bilde fra representantskapsmøte 2022
Bilde fra representantskapsmøtet i juni 2022

Styreleder/president og styremedlemmer i NAL er verv som besettes av NALs medlemmer. Et styreverv går normalt over tre år. Det er en unik mulighet for å påvirke NALs arbeid og prioriteringer, og vervet gir god erfaring fra organisasjons- og styrearbeid.

Valgkomiteen innstiller også kandidater til NALs komiteer og råd. I år står et medlem i kontrollkomiteen på valg,

NAL består av 14 lokalforeninger og en rekke komiteer, og til sammen er det en stor armé av fagentusiaster som alle gjør en betydelig innsats for organisasjonen og arkitekters rammevilkår.

Landsstyret er ansvarlig for at organisasjonen følger opp vedtak i representantskapet i NAL og at den drives i henhold til gjeldende retningslinjer og økonomiske rammer. Presidenten er styreleder og landsstyret består av ytterligere seks medlemmer, herav én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte i sekretariatet. Valgkomiteen innstiller kandidater, som velges av representantskapet.

Det er nå tid for å finne ny styreleder/president og to nye styremedlemmer til styret, og valgkomiteen oppfordrer alle som kan tenke seg å stille som kandidat, om å melde interesse. Vi oppfordrer også medlemmer til å foreslå andre medlemmer som kandidater. Alle lokalforeninger bes spesielt om å melde inn kandidater, slik at styret sikres en god geografisk sammensetning. Gi en kort begrunnelse for hvorfor dere ønsker vervet eller foreslått kandidat er riktig person å få inn i styret.

Styremøtene foregår som regel i NALs lokaler i Josefines gate i Oslo. Styrearbeidet godtgjøres, og styreleder/ presidentvervet er lønnet som en 50 prosent stilling. Utgifter til reise dekkes av NAL.

Har du spørsmål til vervene, er interessert i å stille eller har tips om gode kandidater? Send en e-post til nal@arkitektforbundet.no innen 31.03.24.

Hilsen valgkomiteen